• Image

โต๊ะโรงอาหาร

หมวดหมู่: เฟอร์นิเจอร์
บริษัท อาณาจักร เกษมชัย เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
โทรศัพท์:   02-082-6695
แฟกซ์:   02-082-6695
มือถือ:   085-946-6695
เกษมชัยเฟอร์นิเจอร์ ผู้ผลิตและจำหน่ายโต๊ะโรงอาหารทั้งปลีก-ส่ง

โต๊ะโรงอาหาร

โต๊ะโรงอาหาร

 
โต๊ะโรงอาหาร
ราคาโต๊ะโรงอาหาร ขาตัวที
 • 1.ขนาด 60*120*75 ซม. ราคา 2,590 บาท
  2.ขนาด 60*150*75 ซม. ราคา 3,090 บาท
  3.ขนาด 60*180*75 ซม. ราคา 3,790 บาท
  4.ขนาด 60*200*75 ซม. ราคา 4,390 บาท
  5.ขนาด 75*120*75 ซม. ราคา 2,690 บาท
  6.ขนาด 75*150*75 ซม. ราคา 3,890 บาท
  7.ขนาด 75*180*75 ซม. ราคา 4,290 บาท
  8.ขนาด 75*200*75 ซม. ราคา 4,690 บาท
Order NOW
 
โต๊ะโรงอาหาร
ราคาโต๊ะโรงอาหาร ขากลม 2 นิ้ว
 • 1. ขนาด 60*120*75 ราคา 2,590 บาท
  2. ขนาด 60*150*75 ราคา 3,090 บาท
  3. ขนาด 60*180*75 ราคา 3,790 บาท
  4. ขนาด 60*200*75 ราคา 4,390 บาท
  5. ขนาด 75*120*75 ราคา 2,690 บาท
  6. ขนาด 75*150*75 ราคา 3,890 บาท
  7. ขนาด 75*180*75 ราคา 4,290 บาท
  8. ขนาด 75*200*75 ราคา 4,690 บาท
Order NOW
 
โต๊ะโรงอาหาร
ราคาโต๊ะโรงอาหาร ขาเหลี่ยมลามิเนตสี
 • 1.ขนาด 60*120*75 ซม. ราคา 2,500 บาท
  2.ขนาด 60*150*75 ซม. ราคา 3,300 บาท
  3.ขนาด 60*180*75 ซม. ราคา 3,890 บาท
  4.ขนาด 75*120*75 ซม. สอบถาม
  5.ขนาด 75*150*75 ซม. สอบถาม
  6.ขนาด 75*180*75 ซม. สอบถาม


   
Order NOW
 
โต๊ะโรงอาหาร
ราคาโต๊ะโรงอาหาร ไม้ยางพารา
 • 1.ขนาด 60*120*75 ซม. ราคา 2,790 บาท
  2.ขนาด 60*150*75 ซม. ราคา 3,490 บาท
  3.ขนาด 60*180*75 ซม. ราคา 4,290 บาท
  4.ขนาด 75*120*75 ซม. ราคา 3,190 บาท
  5.ขนาด 75*150*75 ซม. ราคา 4,290 บาท
  6.ขนาด 75*180*75 ซม. ราคา 5,190 บาท
Order NOW
 
โต๊ะโรงอาหาร
ราคาโต๊ะโรงอาหาร หน้าข้าว
 • 1. ขนาด 60*120*75 ราคา 2,390 บาท
 • 2. ขนาด 60*150*75 ราคา 2,890 บาท
 • 3. ขนาด 60*180*75 ราคา 3,390 บาท
  4. ขนาด 75*120*75 ราคา 2,590 บาท
  5. ขนาด 75*150*75 ราคา 3,390 บาท
  6. ขนาด 75*180*75 ราคา 3,690 บาท

   
Order NOW
 
โต๊ะโรงอาหาร
ราคาโต๊ะโรงอาหาร หน้าขาวขาตัวไอ
 • 1. ขนาด 60*120*75 ราคา 2,590 บาท
  2. ขนาด 60*150*75 ราคา 3,090 บาท
  3. ขนาด 60*180*75 ราคา 3,790 บาท
  4. ขนาด 75*120*75 ราคา 2,690 บาท
  5. ขนาด 75*150*75 ราคา 3,790 บาท
  6. ขนาด 75*180*75 ราคา 4,690 บาท
Order NOW
 
โต๊ะโรงอาหาร
ราคาโต๊ะโรงอาหาร ขาโอ เหล็ก1.5x3 นิ้ว
 • 1.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*120*75 ซม.
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม. ราคา 2,800 บาท
  2.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*150*75 ซม.
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. ราคา 3,390 บาท
  3.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*180*75 ซม.
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. ราคา 3,890 บาท
  4.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*120*75 ซม.
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม. ราคา 3,090 บาท
  5.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*150*75 ซม.
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. ราคา 3,890 บาท
  6.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*180*75 ซม.
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. ราคา 4,190 บาท
Order NOW
 
โต๊ะโรงอาหาร
ราคาโต๊ะโรงอาหาร ไม้เต็ง
 • 1.โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 60*150*75 ซม.
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. ราคา 5,700 บาท
  2.โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 60*180*75 ซม.
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. ราคา 5,900 บาท
  3.โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*150*45 ซม.
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. ราคา 6,700 บาท
  4.โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*180*75 ซม.
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. ราคา 7,000 บาท
Order NOW
 
โต๊ะโรงอาหาร
ราคาโต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง
 • 1.ขนาด 60*120*75 ซม. ราคา 2,790 บาท
  2.ขนาด 60*150*75 ซม. ราคา 3,490 บาท
  3.ขนาด 60*180*75 ซม. ราคา 4,290 บาท
  4.ขนาด 75*120*75 ซม. ราคา 3,190 บาท
  5.ขนาด 75*150*75 ซม. ราคา 4,290 บาท
  6.ขนาด 75*180*75 ซม. ราคา 5,190 บาท
Order NOW
 
โต๊ะโรงอาหาร
ราคาโต๊ะโรงอาหาร สีสัน
 • 1.ขนาด 80x120x75cm พร้อมเก้าอี้ 6 ตัว ราคา 3500 บาท
Order NOW
 
โต๊ะโรงอาหาร
โต๊ะโรงอาหารหน้าขาว เก้าอี้ไม้ระแนงยาว 2 ตัว
 • 1. ขนาด 60x120x75 ราคา 2,590 บาท
  2. ขนาด 60x150x75 ราคา 3,090 บาท
  3. ขนาด 60x180x75 ราคา 3,790 บาท
  4. ขนาด 60x200x75 ราคา 4,190 บาท
  5. ขนาด 75x120x75 ราคา 2,690 บาท
  6. ขนาด 75x150x75 ราคา 3,790 บาท
  7. ขนาด 75x180x75 ราคา 4,690 บาท
  8. ขนาด 75x200x75 ราคา 5,000 บาท
Order NOW
 
โต๊ะโรงอาหาร
ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าโฟเมก้าขาว
 • 1. ชุดโต๊ะโรงอาหาร ขนาด 60X120X75 : ราคา 2,300 ฿ พร้อมเก้าอี้ยาว 2 ตัว
  2. ชุดโต๊ะโรงอาหาร ขนาด 60X150X75 : ราคา 2,890 ฿ พร้อมเก้าอี้ยาว 2 ตัว
  3. ชุดโต๊ะโรงอาหาร ขนาด 60X180X75 : ราคา 3,390 ฿ พร้อมเก้าอี้ยาว 2 ตัว
  4. ชุดโต๊ะโรงอาหาร ขนาด 75X120X75 : ราคา 2,590 ฿ พร้อมเก้าอี้ยาว 2 ตัว
  5. ชุดโต๊ะโรงอาหาร ขนาด 75X150X75 : ราคา 3,390 ฿ พร้อมเก้าอี้ยาว 2 ตัว
  6. ชุดโต๊ะโรงอาหาร ขนาด 75X180X75 : ราคา 3,690 ฿ พร้อมเก้าอี้ยาว 2 ตัว
Order NOW
-------------
 
โต๊ะโรงอาหาร
โต๊ะโรงอาหารขาเหล็กกลม
 • 1. ขนาด 60x120x75 ราคา 2,590 บาท
  2. ขนาด 60x150x75 ราคา 3,090 บาท
  3. ขนาด 60x180x75 ราคา 3,790 บาท
  4. ขนาด 60x200x75 ราคา 4,390 บาท
  5. ขนาด 75x120x75 ราคา 2,690 บาท
  6. ขนาด 75x150x75 ราคา 3,890 บาท
  7. ขนาด 75x180x75 ราคา 4,290 บาท
  8. ขนาด 75x200x75 ราคา 4,690 บาท
Order NOW
 
โต๊ะโรงอาหาร
โต๊ะโรงอาหารหน้าโฟเมก้าขาว ชนิดม้านั่งติดโต๊ะ
 • 1. ขนาด 60x120x75 ราคา 2,590 บาท
  2. ขนาด 60x150x75 ราคา 3,090 บาท
  3. ขนาด 60x180x75 ราคา 3,790 บาท
  4. ขนาด 60x200x75 ราคา 4,390 บาท
  5. ขนาด 75x120x75 ราคา 2,690 บาท
  6. ขนาด 75x150x75 ราคา 3,890 บาท
  7. ขนาด 75x180x75 ราคา 4,290 บาท
  8. ขนาด 75x200x75 ราคา 4,690 บาท
Order NOW
 
โต๊ะโรงอาหาร
โต๊ะโรงอาหารไม้เต็งขาไขว้
 • 1. ขนาด 60x120x75 ราคา 4,290 บาท
  2. ขนาด 60x150x75 ราคา 4,790 บาท
  3. ขนาด 60x180x75 ราคา 6,590 บาท
  4. ขนาด 75x120x75 ราคา 4,690 บาท
  5. ขนาด 75x150x75 ราคา 6,490 บาท
  6. ขนาด 75x180x75 ราคา 6,990 บาท
Order NOW
 
สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: 64/4 หมู่ 7 ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว 12140, ประเทศไทย
โทรศัพท์:   02-082-6695
แฟกซ์:   02-082-6695
มือถือ:   085-946-6695
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
ชุดโต๊ะเดี่ยวพร้อมเก้าอี้ ตัวละ 1,200 บาท
ประเทศ:
เก้าอี้จัดเลี้ยง ทรง A เหล็กกล่อง 3/4 x 3/4 หนา 1.2mm. ชุปโครเมี่ยม ราคา 350 บาท
ประเทศ:
จำหน่ายโต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน มีหลายขนาดหลายราคาให้ท่านเลือกซื้อ
ประเทศ:
จำหน่ายชุดโต๊ะอนุบาล ความยาว 120-180 ซม. มีเก้าอี้ ราคาเริ่มต้นเพียง 2,700 บาท
ประเทศ:
โต๊ะประชุม ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม มีเหล็กกล่องกับเหล็กกลม
ประเทศ:
จำหน่ายโต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าไม้ โครงขาเหล็กคู่ พ่นสีเทาสวยงาม อย่างดี สามารถป้องกันสนิมได้
ประเทศ:
Thailand Trusted SMEs ศูนย์รวม SME ไทยที่คุณวางใจ