• Image

รับจัดทำเงินเดือน

แหล่งผลิต: ประเทศไทย
บริษัท ยัวร์ส์ แอคเคานท์ติ้งธ์ จำกัด
มือถือ:   089-949-1668
รับจัดทำเงินเดือนให้กับบริษัทลูกค้าด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และเที่ยงตรง ซึ่งครอบคลุม การจัดทำเงินเดือน จัดทำประกันสังคม ภาษีเงินได้

รับจัดทำเงินเดือน

บริการจัดทำเงินเดือน

บริษัท ยัวร์ส์ มีบริการจัดทำเงินเดือนให้กับบริษัทลูกค้าด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และเที่ยงตรง ซึ่งครอบคลุม การจัดทำเงินเดือน จัดทำประกันสังคม ภาษีเงินได้ และสวัสดิการต่างๆ นอกจากนั้นเรายังมีบริการจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเดือนให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการอีกด้วย เพื่อช่วยให้ลูกค้าลดต้นทุนในการดำเนินงาน เช่น ไม่ต้องจ้างพนักงานทำเงินเดือนเอง ไม่ต้องลงทุนซื้อโปรแกรมเงินเดือน เป็นต้น

บริการจัดทำเงินเดือน

 • คำนวณเงินเดือน ค่าแรงพนักงาน ค่าล่วงเวลา ค่ากะ เงินพิเศษ เงินกู้ยืม ค่าสวัสดิการอื่น ๆ โบนัส รายการหัก ต่าง ๆ คำนวณภาษี เงินสมทบประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ทำรายงานสรุปการจ่ายเงินเดือนประจำงวดพร้อมรายงานสรุปการจ่ายเพื่อทำจ่าย
 • จัดพิมพ์สลิปเงินเดือน รายงานส่งกรมสรรพากร ภงด. 1 ภงด.1 ก. แบบนำส่งเงินสมทบผู้ประกันตน สปส 1-01 สปส 1-02
 • ยื่นภาษี ประกันสังคม
 • ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทึ่จ่าย (50ทวิ)
 • แจ้งรับผู้ประกันตน ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน แจ้งลาออกผู้ประกันตน ขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล แบบกท. 20 กองทุนเงินทดแทน

บริการด้านประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

 • จัดทำและขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • จัดทำทะเบียนลูกจ้าง

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จำนวนพนักงาน อัตราค่าบริการ (รายเดือน)
      จำนวนพนักงานไม่เกิน 5 คน อัตราเหมาจ่าย           5,000 บาท /เดือน
     จำนวนพนักงาน 6-10 คน           1,000 บาท /คน /เดือน
     จำนวนพนักงาน 11-20 คน           800 บาท /คน /เดือน
     จำนวนพนักงานตั้งแต่ 21 คนขึ้นไป           500 บาท /คน /เดือน

 

Payroll Outsourcing Service

At YrS, we can support you with a comprehensive payroll outsourcing service. Our service provides increased levels of confidentiality, greater 
efficiencies and enables you to concentrate on your core business. Most importantly, we will ensure that your staffs are paid on time. 

Payroll Service

Our payroll outsourcing service will help you to comply with Thailand’s regulatory requirements and can be tailored to meet your individual 
company needs. Services provided include: 

 • Managing and processing payroll, providing you with a comprehensive computerised payroll service with secured payslips and report.
 • Preparation of Social Security Fund report and returns.
 • Preparation of Withholding Tax Certificate and returns.
 • Administration of your company’s Provident Fund.

Social Security Fund and Workmen Compensation Fund Service

 • Registration and preparation of social security and compensation fund registration
 • Preparation of payroll registered

Payroll Service Fee (Excluded 7% VAT)

Number of employees Monthly service fee 
     Less or equal to 5 persons (fix)           5,000 Baht
     Between 6-10 persons           1,000/person/month
     Between 11-20 persons            800/person/month
     Over than 21 persons           500/person/month
สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: เลขที่ 18 ซอยโพธิ์แก้ว 1 แยก 5 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240, ประเทศไทย
มือถือ:   089-949-1668
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
บริการขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทยเปลี่ยนประเภทวีซ่า
แหล่งผลิต: ประเทศไทย
บริการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินโดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
แหล่งผลิต: ประเทศไทย
รับจดทะเบียนธุรกิจที่ นิติบุคคลใด ๆ หรือห้างหุ้นส่วนใด ๆ ต้องการจดทะเบียนธุรกิจเพิ่มเติม หรือต้องการแก้ไขรายการใด ๆ ที่เคยจดทะเบียนไว้
แหล่งผลิต: ประเทศไทย
ให้บริการขอใบอนุญาตทำงานกับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทยเปลี่ยนประเภทวีซ่า หรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
แหล่งผลิต: ประเทศไทย
บริการเกี่ยวกับ รับทำบัญชี ยื่นภาษีประจำเดือน ยื่นประกันสังคม จดทะเบียนธุรกิจ ตลอดจนเดินเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจทั่ว ๆ ไป
แหล่งผลิต: ประเทศไทย
บริการเกี่ยวกับ รับทำบัญชี ยื่นภาษีประจำเดือน ยื่นประกันสังคม จดทะเบียนธุรกิจ ตลอดจนเดินเรื่องต่าง ๆ
แหล่งผลิต: ประเทศไทย
Thailand Trusted SMEs ศูนย์รวม SME ไทยที่คุณวางใจ