เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1) สินค้าส่วนใหญ่ในร้านรับประกันสินค้าที่ 7 วัน(นับจากวันที่ได้รับสินค้าตามในระบบขนส่ง)

2) หากสินค้าชำรุด เสียจากตัวสินค้า ทางร้านจะทำการเปลี่ยนใหม่ทันที

3) การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้ (อาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อม หรือเปลี่ยนสินค้ารวมถึงกรณีที่ไม่อาจเปลี่ยนหรือซ่อมได้)

4) ทางร้านจะไม่คืนเงินในกรณีไม่พอใจสินค้า,สินค้าเสียหรือซื้อไปแล้วสินค้าไม่ได้ใช้งาน