• Image

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ
มือถือ:   083-283-2040
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
- ข้อบังคับการประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2554
- แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2548
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- การใช้วัสดุสำนักงาน การจัดการสำนักงาน และการใช้คอมพิวเตอร์
- ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

แบบไฟล์ PDF ราคา 398 บาท

แบบรูปเล่ม ราคา 680 บาท (ส่งฟรี EMS)

 

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: ประเทศไทย
มือถือ:   083-283-2040
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ราคา: 398.00 THB
แนวข้อสอบ หนังสือเตรียมสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ราคา: 680.00 THB
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลราชบุรี
ราคา: 398.00 THB
แนวข้อสอบ ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น กรมอู่ทหารเรือ
ประเทศ:
หนังสือสอบ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง เทศบาลตำบลบางเสาธง
ราคา: 680.00 THB
ศูนย์ติวสอบเข้ารับราชการ หนังสือคู่มือสอบข้าราชการ ข่าวงานราชการ หนังสือข้อสอบงานราชการ
ประเทศ:
Thailand Trusted SMEs ศูนย์รวม SME ไทยที่คุณวางใจ