• Image

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ไฟล์ PDF)

ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ
มือถือ:   083-283-2040
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ไฟล์ PDF)

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข

- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551

- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

- ความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงิน การบริหารจัดการ

- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี

- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

แบบไฟล์ PDF ราคา 398 บาท

แบบรูปเล่ม ราคา 680 บาท (ส่งฟรี EMS)

 

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)

ราคา: 398.00 THB / ชิ้น
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: ประเทศไทย
มือถือ:   083-283-2040
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ราคา: 398.00 THB
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยบรรณารักษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ราคา: 398.00 THB
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ราคา: 398.00 THB
แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ หนังสือสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลนครพิงค์
ราคา: 680.00 THB
แนวข้อสอบ พนักงานสูทกรรม กรมพลาธิการทหารบก
ราคา: 398.00 THB
แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน (ช่างอิเล็กทรอนิกส์) สำนักงานประกันสังคม
ราคา: 680.00 THB
Thailand Trusted SMEs ศูนย์รวม SME ไทยที่คุณวางใจ