• Image

แนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ
มือถือ:   083-283-2040
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

แนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

แนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบการงานธุรการ
- ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

แบบไฟล์ PDF ราคา 398 บาท

แบบรูปเล่ม ราคา 680 บาท (ส่งฟรี EMS)

 

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: ประเทศไทย
มือถือ:   083-283-2040
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลปัตตานี
ราคา: 398.00 THB
หนังสือเตรียมสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ราคา: 680.00 THB
แนวข้อสอบ แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลปัตตานี
ราคา: 680.00 THB
แนวข้อสอบ พนักงานประจำห้องทดลอง โรงพยาบาลราชบุรี
ราคา: 680.00 THB
แนวข้อสอบ ส่วนสถาบันฝึกอบรมรัฐบาลดิจิทัล สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ราคา: 680.00 THB
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน เทศบาลเมืองท่าโขลง
ราคา: 680.00 THB
Thailand Trusted SMEs ศูนย์รวม SME ไทยที่คุณวางใจ