• Image

แนวข้อสอบ ผู้ช่วยบรรณารักษ์ (รูปเล่ม)

ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ
มือถือ:   083-283-2040
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยบรรณารักษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แนวข้อสอบ ผู้ช่วยบรรณารักษ์ (รูปเล่ม)

แนวข้อสอบ ผู้ช่วยบรรณารักษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

- ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

- ความรู้เกี่ยวห้องสมุดประชาชน

- ความรู้เกี่ยวห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

- ความรู้เกี่ยวการให้บริการห้องสมุด

- ความรู้เกี่ยวการอ่านและการส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า

- ความรู้เกี่ยวการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด

- แนวทางในการพัฒนาห้องสมุด

- วิเคราะห์และจัดหาหมวดหมู่หนังสือ

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

แบบไฟล์ PDF ราคา 398 บาท

แบบรูปเล่ม ราคา 680 บาท (ส่งฟรี EMS)

 

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)

ราคา: 680.00 THB / ชิ้น
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: ประเทศไทย
มือถือ:   083-283-2040
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
แนวข้อสอบ พนักงานโรงพิมพ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ราคา: 680.00 THB
หนังสือเตรียมสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ราคา: 398.00 THB
หนังสือสอบราชการขายดี หนังสือคู่มือสอบข้าราชการ ข่าวงานราชการ หนังสือข้อสอบงานราชการ
ประเทศ:
แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ หนังสือสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลนครพิงค์
ราคา: 398.00 THB
แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง
ราคา: 398.00 THB
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ราคา: 680.00 THB
Thailand Trusted SMEs ศูนย์รวม SME ไทยที่คุณวางใจ