• Image

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ
มือถือ:   083-283-2040
แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๔๖๐+๒๔๖๔)
- ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์
- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ การติดตาม ประเมินผล
- การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

แบบไฟล์ PDF ราคา 398 บาท

แบบรูปเล่ม ราคา 680 บาท (ส่งฟรี EMS)

 

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: ประเทศไทย
มือถือ:   083-283-2040
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
หนังสือเตรียมสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ราคา: 680.00 THB
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ราคา: 398.00 THB
หนังสือสอบราชการ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลฝาง
ราคา: 398.00 THB
แนวข้อสอบ พนักงานช่วยการพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ราคา: 398.00 THB
หนังสือสอบ แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประกันสังคม
ราคา: 398.00 THB
แนวข้อสอบ พนักงานเก็บเอกสาร โรงพยาบาลราชบุรี
ราคา: 680.00 THB
Thailand Trusted SMEs ศูนย์รวม SME ไทยที่คุณวางใจ