• Image

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ
มือถือ:   083-283-2040
แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
- ข้อบังคับการประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2554
- แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2548
- การพัฒนาระบบราชการ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติ
- การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
- การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่งและการวางแผนอัตรากำลัง
- ระบบบำเหน็จบำนาญ การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสวัสดิการ
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

แบบไฟล์ PDF ราคา 398 บาท

แบบรูปเล่ม ราคา 680 บาท (ส่งฟรี EMS)

 

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: ประเทศไทย
มือถือ:   083-283-2040
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
แนวข้อสอบ นักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ราคา: 680.00 THB
แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลปัตตานี
ราคา: 680.00 THB
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเวชสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ราคา: 680.00 THB
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ราคา: 680.00 THB
แนวข้อสอบ พนักงานพัสดุ กรมพลาธิการทหารบก
ราคา: 398.00 THB
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล เทศบาลเมืองท่าโขลง
ราคา: 398.00 THB
Thailand Trusted SMEs ศูนย์รวม SME ไทยที่คุณวางใจ