• Image

แนวข้อสอบส่วนที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไฟล์ PDF)

ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ
มือถือ:   083-283-2040
แนวข้อสอบ ส่วนที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

แนวข้อสอบส่วนที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไฟล์ PDF)

แนวข้อสอบ ส่วนที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2560

- พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

- พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502

- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

- ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

- การพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา (เขียนโปรแกรม)

- รวมแนวข้อสอบเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Web Programming,Web Application

- ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

- แนวข้อสอบโครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

แบบไฟล์ PDF ราคา 398 บาท

แบบรูปเล่ม ราคา 680 บาท (ส่งฟรี EMS)

 

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)

ราคา: 398.00 THB / ชิ้น
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: ประเทศไทย
มือถือ:   083-283-2040
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
หนังสือเตรียมสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ราคา: 398.00 THB
แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ หนังสือสอบ ตำแหน่งพนักงานบริการ สถาบันราชานุกูล
ราคา: 398.00 THB
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ประเทศ:
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยครู เอกวิศวกรรมโทรคมนาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ราคา: 398.00 THB
หนังสือสอบการแข่งขันข้าราชการ หนังสือคู่มือสอบข้าราชการ ข่าวงานราชการ หนังสือข้อสอบงานราชการ
ประเทศ:
แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ หนังสือสอบ ตำแหน่งพนักงานบริการ โรงพยาบาลนครพิงค์
ราคา: 398.00 THB
Thailand Trusted SMEs ศูนย์รวม SME ไทยที่คุณวางใจ