• Image

แนวข้อสอบผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (รูปเล่ม)

ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ
มือถือ:   083-283-2040
หนังสือสอบราชการ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลบางเสาธง

แนวข้อสอบผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (รูปเล่ม)

แนวข้อสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลบางเสาธง

- ความรู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลบางเสาธง
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว
- แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ2555-2559
- มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
- มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
- มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
- แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
- คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

แบบไฟล์ PDF ราคา 398 บาท

แบบรูปเล่ม ราคา 680 บาท (ส่งฟรี EMS)

 

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)

ราคา: 680.00 THB / ชิ้น
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: ประเทศไทย
มือถือ:   083-283-2040
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
บทสรุปข้อสอบข้าราชการ ข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ มีทั้งไฟล์ PDF และ หนังสือ
ประเทศ:
แนวข้อสอบ พนักงานเก็บเอกสาร โรงพยาบาลราชบุรี
ราคา: 680.00 THB
หนังสือสอบ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
ราคา: 398.00 THB
แนวข้อสอบ หนังสือเตรียมสอบ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ราคา: 398.00 THB
คู่มือเตรียมสอบรับราชการ หนังสือคู่มือสอบข้าราชการ ข่าวงานราชการ หนังสือข้อสอบงานราชการ
ประเทศ:
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม
ประเทศ:
Thailand Trusted SMEs ศูนย์รวม SME ไทยที่คุณวางใจ