QuinL.com - ศูนย์รวมผู้ประกอบการไทยที่เชื่อถือได้มากที่สุด
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

เครื่องวัดแอลกอฮอล์

บริษัท บี.เจ. บราเดอร์ส แอนด์ ซัน จำกัด
โทรศัพท์:   02 451 1824-7, 02 453 1186, 02 451 2396, 02 451 2811
แฟกซ์:   02 451 1354
จำหน่ายเครื่องวัดแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ของบุคคลโดยวิธีเป่าลมหายใจ แบบพกพา

เครื่องวัดแอลกอฮอล์

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ยี่ห้อ Lion รุ่น AlcoBlow

ชื่อ: RS05012
ยี่ห้อ: LION
รุ่น: AlcoBlow

คุณลักษณะ

 • เพื่อใช้ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ของบุคคลโดยวิธีเป่าลมหายใจ ชนิดตรวจสอบเบื้องต้น Screening Test โดยไม่ใช้หลอดเป่า

 
ลักษณะทั่วไป 

 • มีระบบตรวจวัด ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจเป็นแบบอัตโนมัติ
 • มีน้ำหนักเบา สามารถพกพาได้โดยสะดวก
 • สามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดได้ทั้งแบบลมหายใจ(Passive Test) และแบบลมหายใจเข้าไปในส่วนรับตัวอย่างโดยตรง (Active Test)
 • มีสัญญาณไฟ หรือ เสียง แสดงสถานะการทำงาน
 • แสดงผลของระดับแอลกอฮอล์ได้รับสัญญาณไฟ หรือ เสียง
 • มีส่วนรับตัวอย่างติดอยู่ที่ตัวเครื่อง สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
 • ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่อัคคาไลน์ ขนาด AA
 • ตัวเครื่องได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ ที่ต้องแจ้งรายระเอียดจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามประกาศการทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 22 พศ 2540

 
ข้อมูลทางเทคนิค

 • Sensor เป็นเซลล์เชื้อเพลิงไฟฟ้าเคมี สามารถตัววัดแอลกอฮอล์ได้เพียงสารเดียว โดยไม่รบกวนจากไอของคีโตน  สี  กาว น้ำหอม กลิ่น อาหาร มีเทน และสารถไฮโรคาร์บอน อื่นๆ ที่ปะปนมากับลมหายใจ
 • มีปุ่ม Passive เพื่อใช้ในการเก็บตัวอย่างลมหายใจผ่าน เครื่องใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก
 • สามารถแสดงผลการตรวจวัดได้ โดยแสดงไฟ ได้อย่างรวดเร็วภายใน 5 วินาที
 • สามารถตรวจวัดได้ไม่น้อยกว่า 1000 ครั้งต่อการแบตเตอรี่ 1 ชุด
 • รับประกัน 1 ปีเต็ม


 

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ยี่ห้อ Lion รุ่น 500

ชื่อ: RS05014
ยี่ห้อ: LION
รุ่น: 500

คุณลักษณะ
1. วัตถุประสงค์การนำไปใช้งาน
    เพื่อใช้วัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของบุคคลโดยวิธีตรวจวัดจากลมหายใจ

2. ลักษณะทั่วไป
    2.1    ใช้ระบบตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด จากลมหายใจแบบอัตโนมัติ
    2.2    มีน้ำหนักเบาสามารถพกพาได้สะดวก โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 160 กรัม
    2.3    สามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดได้ทั้งแบบลมหายใจผ่าน (PASSIVE)-เบื้องต้น และเป่าลมหายใจเข้าในตัวเครื่อง(DIRECT TEST)-ยืนยันผล
    2.4    มีระบบเชื่อมโยงสำหรับต่อกับเครื่องพิมพ์ (PRINTER) และคอมพิวเตอร์ภายนอกได้ (เป็น Option) หากเป็นรุ่นปกติไม่สามารถต่อได้
    2.5    จอแสดงสถานภาพ และจอแสดงผลของระดับแอลกอฮอล์เป็นแบบตัวเลข LCD  และมีไฟ  BACK-LIGHT         สำหรับปฏิบัติงานในเวลากลางคืน
    2.6    มีหน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูลและแสดงผลภายหลังได้
    2.7    หัวเป่า (MOUTH  PIECE) สำหรับเป่าลมหายใจเข้าเครื่องโดยตรง
    2.8    ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ ขนาด AAAจำนวน 2 ก้อน
    2.9    ตัวเครื่องได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนนำเข้า ที่ต้องแจ้งรายละเอียดจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2540 และ พรบ. 2551

3. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคหรือทางวิชาการ
    3.1    ตัววัดปริมาณแอลกอฮอล์ (Sensor) เป็นแบบเซลล์เชื้อเพลิงไฟฟ้าเคมี (Electrochemical Fuel Cell) สามารถตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้เพียงสารเดียวโดยไม่มีผลรบกวนจากไอของคีโตน, อะซีโตน, สี, กาว, น้ำหอม, กลิ่นอาหาร, มีเทน และสารไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ ที่อาจปะปนมากับลมหายใจ
    3.2    สามารถวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์ได้ระหว่าง 0 (ไม่มีแอลกอฮอล์) ถึง 400 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ (mg%) อ่านค่าได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่เกิน 5 วินาที
    3.3    ปริมาณแอลกอฮอล์ที่วัดได้ตามข้อ 2.3 แสดงค่าตัวเลข เป็นหน่วยมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (mg%)
    3.4    มีหน่วยความจำในเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่สามารถเก็บข้อมูลและแสดงผลได้  500-2,500  ค่า
    3.5    สามารถปรับเทียบเครื่องให้เท่ากับค่ามาตรฐานในตัวเองได้โดย อัตโนมัติหลังการวัดทุกครั้ง
    3.6    สามารถต่อกับเครื่องพิมพ์ผล เพื่อพิมพ์ผลการวัดได้ตลอดเวลา และต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทำทะเบียนประวัติ และสถิติหรือพิมพ์ผลโดยใช้ SOFTWARE มาตรฐานจากผู้ผลิต
    3.7   สามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้ ไม่น้อยกว่า 400 ครั้ง  ต่อการใช้แบตเตอรี่ 1 ชุด
    3.8   สามารถแสดงข้อมูล วัน, เวลา, เลขลำดับที่, ค่าที่วัดได้, หมายเลขเครื่อง,มีช่องสำหรับลงชื่อผู้ตรวจวัด และผู้ถูกตรวจวัด เพื่อระบุรายละเอียดของผลวัดระดับแอลกอฮอล์โดยแสดง ผ่านเครื่องพิมพ์

4. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหลที่ต้องแยกซื้อต่างหาก
    4.1    หลอดเป่าแบบใช้แล้วทิ้ง                       
    4.2    กระเป๋าใส่เครื่องชนิดกันฝนได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต   
    4.3    แบตเตอรี่อัลคาไลน์ ขนาด "AAA" ชุดละ  2 ก้อน         
    4.4     สาย PC-Link และโปรมแกรมสำหรับเรียกดูข้อมูล (Data-500)
    4.5    เครื่องพิมพ์ผล ชนิด Impact Printer หรือ Thermal Printer ที่พิมพ์ผลการวัดเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ


 

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ยี่ห้อ Lion รุ่น SD400

ชื่อ: RS05013
ยี่ห้อ: LION
รุ่น: SD400

คุณลักษณะ
รุ่น  SD-400 ยี่ห้อ LION ผลิตจาก Lion Laboratories Limited , ประเทศ  U.K.
 
1. วัตถุประสงค์การนำไปใช้งาน
    เพื่อใช้ทดสอบ ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของบุคคลโดยวิธีตรวจวัดจากลมหายใจ

2. ลักษณะทั่วไป
    2.1 ใช้ระบบตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด จากลมหายใจแบบอัตโนมัติ
    2.2 มีน้ำหนักเบาสามารถพกพาได้สะดวก โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 525 กรัม ไม่รวมเครื่องพิมพ์ผล (PRINTER)  และกระเป๋า
    2.3 สามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดได้ทั้งแบบลมหายใจผ่าน (PASSIVE) และเป่าลมหายใจเข้าในตัวเครื่อง (DIRECT TEST)
    2.4 มีระบบเชื่อมโยงสำหรับต่อกับเครื่องพิมพ์ (PRINTER) และคอมพิวเตอร์ภายนอกได้
    2.5 จอแสดงสถานภาพ เป็นแบบ LED  และจอแสดงผลของระดับแอลกอฮอล์เป็นแบบตัวเลข LCD  และมีไฟ  BACK-LIGHT สำหรับปฏิบัติงานในเวลากลางคืน
    2.6 มีหน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูลและแสดงผลภายหลังได้
    2.7 หัวเป่า (MOUTH  PIECE) สำหรับเป่าลมหายใจเข้าเครื่องโดยตรง
    2.8 มีเครื่องพิมพ์ผลแบบใช้ผ้าหมึก (IMPACT PRINTER)  ชนิดพกพา ใช้กระดาษธรรมดา ซึ่งสามารถพิมพ์ผลการตรวจวัดออกมาเป็นภาษาไทยได้ โดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่
    2.9 ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ ขนาด AA จำนวน 5 ก้อน
    2.10 ตัวเครื่องได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนนำเข้า ที่ต้องแจ้งรายละเอียดจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2540 และ พรบ. 2551

3. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคหรือทางวิชาการ

    3.1 ตัววัดปริมาณแอลกอฮอล์ (Sensor) เป็นแบบเซลล์เชื้อเพลิงไฟฟ้าเคมี (Electrochemical Fuel Cell) สามารถตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้เพียงสารเดียว โดยไม่มีผลรบกวนจากไอของคีโตน, อะซีโตน, สี, กาว, น้ำหอม, กลิ่นอาหาร, มีเทน และสารไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ ที่อาจปะปนมากับลมหายใจ
    3.2 สามารถใช้งานได้โดยกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว   เพื่อง่ายต่อการใช้และสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน
    3.3 สามารถวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์ได้ระหว่าง 0 (ไม่มีแอลกอฮอล์) ถึง 400 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ (mg%) อ่านค่าได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่เกิน 45 วินาที
    3.4 ปริมาณแอลกอฮอล์ที่วัดได้ตามข้อ2.3 สามารถเลือกแสดงค่าตัวเลข เป็นหน่วยมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (mg%)
    3.5 ความแม่นยำในการวัดได้ตามมาตรฐาน DOT  หรือ ไม่มากกว่า +0.005 BAC (เท่ากับ + 0.025  mg/litre BrAC  หรือ + 5 mg% BAC) และ + 5% ที่ระดับสูงกว่า 0.100 BAC (100 mg%)
    3.6 สามารถกำหนดค่าปริมาณแอลกอฮอล์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้ และ ในระบบวัดมีอักษรแสดง "PASS" เมื่อปริมาณแอลกอฮอล์ที่วัดได้ต่ำกว่าค่าที่กำหนด  และ " FAIL" เมื่อปริมาณแอลกอฮอล์ที่วัดได้สูงกว่า ค่าที่กำหนด
    3.7 มีหน่วยความจำในเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่สามารถเก็บข้อมูลและแสดงผลได้  5,000  ค่า
    3.8 สามารถปรับเทียบเครื่องให้เท่ากับค่ามาตรฐานในตัวเองได้โดย อัตโนมัติหลังการวัดทุกครั้ง
    3.9 สามารถต่อกับเครื่องพิมพ์ผล เพื่อพิมพ์ผลการวัดได้ตลอดเวลา และต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทำทะเบียนประวัติ และสถิติหรือพิมพ์ผลโดยใช้ SOFTWARE มาตรฐานจากผู้ผลิต
    3.10 สามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้ ไม่น้อยกว่า 1,000 ครั้ง  ต่อการใช้แบตเตอรี่ 1 ชุด
    3.11 สามารถแสดงข้อมูล วัน, เวลา, เลขลำดับที่, ค่าที่วัดได้, หมายเลขเครื่อง,มีช่องสำหรับลงชื่อผู้ตรวจวัด และผู้ถูกตรวจวัด เพื่อระบุรายละเอียดของผลวัดระดับแอลกอฮอล์โดยแสดง ผ่านเครื่องพิมพ์

4. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหลที่ต้องแยกซื้อต่างหาก
    4.1 หลอดเป่าแบบใช้แล้วทิ้ง                       
    4.2 กระเป๋าใส่เครื่องชนิดกันฝนได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต   
    4.3 แบตเตอรี่อัลคาไลน์ ขนาด "AA" ชุดละ  5 ก้อน         
    4.4 สาย PC-Link และโปรมแกรมสำหรับเรียกดูข้อมูล (Data-400)
    4.5 เครื่องพิมพ์ผล ชนิด Impact Printer ที่พิมพ์ผลการวัดเป็นภาษาไทย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
 
เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล รุ่น SD-400 พร้อมด้วยอุปกรณ์ดังนี้
- หลอดเป่าแบบใช้แล้วทิ้งไป  100 หลอด
- สอบเทียบจากกองรังสีและเครื่องมือแพทย์  1 ครั้ง
- คู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและอังกฤษ 1 เล่ม
- กระเป๋าสำหรับบรรจุเครื่อง 1 ใบ
 
อุปกรณ์ต่อพ่วง /ขายแยกต่างหาก (ราคาซื้อพร้อมเครื่อง)
เครื่องพิมพ์ผลชนิดพกพา (Impact printer รุ่น PK-101P) แบบใช้ผ้าหมึก พิมพ์แสดงผลเป็นภาษาไทย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
  - สายสัญญาณ  1 ชุด
  - ผ้าหมึก และ กระดาษ อย่างล่ะ 1 อัน
  - ชุดชาร์จประจุไฟใหม่ได้ ใช้ไฟ 220 โวลท์ 1 ชุด 

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ยี่ห้อ ALCOSCAN รุ่น ALCOSCAN

ชื่อ: RS05009
ยี่ห้อ: ALCOSCAN
รุ่น: ALCOSCAN

ข้อบ่งใช้และประโยชน์ 
เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์รุ่น ALCOSCAN ออกแบบมาเพื่อใช้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลม หายใจ แบบ Fast Scanning Test ด้วยระบบเซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมี ซึ่งมีความว่องไวในการตรวจจับสา ร แอลกอฮอล์อย่างแม่นย้า

ลักษณะทั่วไป 
1. ใช้ระบบการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจเป็นแบบอัตโนมัติ
2. มีน้ำาหนักเบาสามารถพกพาได้สะดวกโดยมีน้ำาหนักไม่เกิน 223 กรัม
3. สามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดได้ 2 ระบบ
3.1 Passive Test เป็นระบบตรวจสารแอลกอฮอล์แบบเบื้องต้นโดยผู้ถูกตรวจวัดสามารถใช้แค่ลมหายใจผ่าน
3.2 Active Test เป็นระบบตรวจสารแอลกอฮอล์แบบละเอียดโดยผู้ถูกตรวจจะต้องเป่าลมหายใจเข้าไปท ช่องเป่าจนสัญญาณเตือนจะดับลง
4. สามารถท้าการตรวจวัดและเปิดปิดเครื่องภายในปุ่มเดียว
5. มีระบบประหยัดพลังงานโดยที่อุปกรณ์จะปิดเครื่องอัตโนมัติถ้าไม่มีการใช้งาน ภายในเวลา 60 วินาที
 
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคหรือวิชาการ 
1. ตัววัดปริมาณแอลกอฮอล (sensor) เป็นแบบเซลล์เชื้อเพลิงไฟฟ้าเคมี (Electrochemical Fuel Cell) สามารถ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้เพียงสารเดียวโดยไม่มีผลรบกวนจากไอของคีโตน , อะซีโตน, สี, กาว, น้ำหอม, กลิ่น อาหาร, มีเทนและสารไฮโดรคาร์บอนอื่นๆที่ปะปนมากับลมหายใจ
2. สามารถวัดระดับแอลกอฮอล์หรือปริมาณแอลกอฮอล์ได้ระหว่าง 0 (ไม่มีแอลกอฮอล) ถึง 450 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ (mg %) อ่านค่าได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา 5 วินาที
 
ส่วนประกอบและ อุปกรณ์อะไหล่
1. เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลรุ่น ALCOSCAN
2. แบตเตอรี่อัลคาไลน์
3. กล่องบรรจุอุปกรณ์ 1 กล่อง
4. สายคล้องเครื่อง
5. คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม
6. ซองกันกระแทก 1 ซอง


 

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ยี่ห้อ ALCOSCAN รุ่น ALP-1

ชื่อ: RS05008
ยี่ห้อ: ALCOSCAN
รุ่น: ALP-1

คุณสมบัติเด่น
 
1. ตัววัดปริมาณแอลกอฮอล์(sensor)เป็นแบบเซลล์เชื้อเพลิงไฟฟ้าเคมี แบบ (Electrochemical Fuel Cell) สามารถ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้เพียงสารเดียว โดยไม่มีผลรบกวนจากไอของ คีโตน, อะซีโตน, สี, กาว, น้าหอม, กลิ่น อาหาร, มีเทน และสารไฮโดรคาร์บอนอื่นๆที่ปะปนมากับลมหายใจ

2. สามารถแสดงข้อมูล วัน เวลา เลขลาดับที่ ค่าที่วัดได้ หมายเลขเครื่องบนหน้าจอเครื่อง และสามารถดูข้อมูล
ย้อนหลังภายในตัวเครื่องหรือสั่งพิมพ์ข้อมูลผ่านเครื่องพิมพ์ผลได้ทันท

3. สามารถนาข้อมูลทั้งหมด 500 ค่าไปจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ได้

4. สามารถย้อนดูข้อมูลในตัวเครื่องได้ทันทีถึง 500 ค่า

5. สามารถแยกระบบการทางานได้ 2 ระบบ ตรวจจับสารแอลกอฮอล์เบื้องต้น (ไม่ต้องใช้หลอดเป่า) และตรวจวัด ปริมาณแอลกอฮอล์แบบละเอียดแสดงผลเป็นตัวเลข

6. สามารถเชื่อมต่อกับปริ้นเตอร์ และพิมพ์ผลได้ทันที

7. หน้าจอ LCD มีแสงสว่างพื้นหลัง แสดงเป็นภาพกราฟฟิกสมบูรณ์แบบ

8. ตัวเครื่องมีระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลหรือ Quick Menu และ ระบบการจัดการฐานข้อมูลหรือ Administer Menu
พร้อมทั้งรหัสผู้ใช้งานก่อนเข้าสู่เมน

9. ในโหมดตรวจจับสารแอลกอฮอล์เบื้องต้น (Passive) สามารถตั้งระดับปริมาณแอลกอฮอล์ที่จะให้เครื่องส่งสัญญาณเตือนในกรณีที่พบสารแอลกอฮอล์จะแสดงผล 3 ระดับ คือ PASS / ALERT / FAIL


 

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ยี่ห้อ Alcoscan รุ่น AL5500

ชื่อ: RS05003
ยี่ห้อ: ALCOSCAN
รุ่น: AL5500
มาตรฐานการผลิต: CE

Alcoscan AL-5500 เป็นเรื่องง่ายมากที่จะใช้ลมหายใจประเภทมือถือทดสอบแอลกอฮอล์จะใช้การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์, ลำดับการทดสอบโดยอัตโนมัติด้วยจอแสดงผล LCD 3 หลักและยึดถือเสียง หน่วยนี้เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและสามารถใช้กับกล้องยาสูบ


 

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ รุ่น AL6000

ชื่อ: RS05001
ยี่ห้อ: ALCOSCAN
รุ่น: AL6000
มาตรฐานการผลิต: CE

เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ ยี่ห้อAlcoscanรุ่นAL6000 ออกแบบมาในลักษณะ ที่จับขนาดพอดีมือเหมาะสาหรับพกพา ระบบการทางานแบบSemiconductorSensor ให้ค่าที่ แม่นยาและเที่ยงตรง ใช้งานได้ยาวนาน  สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานของSensorได้ด้วย ตนเองโดยไม่ต้องส่งเข้าศูนย์

ในกล่องบรรจุด้วย

 • เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลAL6000
 • แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาดAA 2ก้อน
 • ท่อสาหรับเป่าที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว5ชิ้น
 • ซองสาหรับใส่เครื่อง
 • สายคล้องมือสาหรับถือ
 • คู่มือการใช้งาน

คุณสมบัติเด่น

 • ระบบการทางานแบบSemiconductor Sensor
 • มีสัญญาณเสียงบอกสถานะการใช้งาน 3 ระดับ
 • No Calibration Servicerequired!สามารถเปลี่ยนSensorได้ด้วยตนเองโดยไม่ ต้องส่งเข้าศูนย์เพื่อปรับเปลี่ยน
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานจากออสเตรเลีย, CE, FDA 510K Listed, DO

Power Button AL-6000 คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดค่าแอลกอฮอล์จากลมหายใจ ให้ค่าหน่วยการวัดเป็นมิลลิกรัม(BAC)สามารถ ทางานได้2ระบบคือ โหมดปกติ (Activemode) และโหมดรวดเร็ว(Passivemode)

Active Mode Operation (การทำงานในโหมดปกติ)

การใช้งานใน Activemodeหรือโหมดปกตินั้นต้องใช้ท่อปากเป่า การวัดในโหมดปกติจะให้ค่าการวัดแอลกอฮอล์จาก ลมหายใจเป็นตัวเลข(BAC)

Passive Mode Operation (การทำงานในโหมดรวดเร็ว)

การใช้งานใน Passivemodeหรือโหมดรวดเร็วนั้นจะรวดเร็วและสะดวกกว่าการใช้งานในโหมดปกติ แต่จะให้ค่าการ ประเมินผลแบบBAC range3 ระดับ


 

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอลล์ ยี่ห้อ Alcoscan รุ่น AL7000

ชื่อ: RS05006
ยี่ห้อ: ALCOSCAN
รุ่น: AL7000

ข้อมูลโดยรวม

เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ ยี่ห้อAlcoscanรุ่นAL7000ออกแบบมาในลักษณะ ที่จับขนาดพอดีมือเหมาะสาหรับพกพา ระบบการทางานแบบSemiconductorSensor ให้ค่าท แม่นยาและเที่ยงตรง ใช้งานได้ยาวนาน  สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานของSensorได้ด้วย ตนเองโดยไม่ต้องส่งเข้าศูนย์

ในกล่องบรรจุด้วย

·    เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลAL7000
·    แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาดAA 2ก้อน
·    สายเชื่อมต่อCigar Jackไว้สารองไฟฟ้าในรถ
·    ท่อสาหรับเป่าที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว5ชิ้น
·    ซองสาหรับใส่เครื่อง
·    สายคล้องมือสาหรับถือ
·    คู่มือการใช้งาน

คุณสมบัติเด่น

·    ระบบการทางานแบบSemiconductorSensor
·    มีสัญญาณเสียงบอกสถานะการใช้งาน3ระดับ
·    No Calibration Servicerequired!สามารถเปลี่ยนSensorได้ด้วยตนเองโดยไม่ ต้องส่งเข้าศูนย์เพื่อปรับเปลี่ยน
·    ได้รับการรับรองมาตรฐานAustrarian Standard,CE และ DOT


 

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ยี่ห้อ ALCOSC

ชื่อ: RS05011
ยี่ห้อ: ALCOSCAN
รุ่น: AL9000

ข้อมูลโดยรวม
เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลจากลมหายใจ ยี่ห้อ Alcoscan รุ่น AL9000 ออกแบบมาในลักษณะ ขนาดพอดมอ ระบบการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจบเป็นแบบ Fuel Cell Sensor Technology เพิ่มประสทธิภาพในการตรวจจบแอลกอฮอลจากลมหายใจอยางรวดเร็ว แม่นยำและเทียงตรง ใชงานได้ยาวนาน ให้ค่าการวดผลเปนตัวเลขดิจิตอล ละเอียด ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับใช้ตรวจ พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ พนักงานเป็นจำนวนมาก
 
ในกล่องบรรจุด้วย
• เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ AL9000
• แบตเตอรอัลคาไลนขนาด AAA 2 ก้อน
• ท่อสำหรับเป่าผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว 5 ชิ้น
• ซองสำหรับใส่เครื่อง
• สายคล้องมือสำหรับถือ
• คู่มือการใช้งาน
• กล่องพลาสตก
 
คุณสมบัติเด่น
• ระบบการทางานแบบ Fuel Cell Sensor Technology ทำให้การทำงานของเซ็นเซอรมีประสิทธิภาพสูงในการ     ตรวจจบแลกอฮอลจากลมหายใจ รวดเร็ว แม่นยำ
• มีสัญญาณเสียงบอกสถานะการใชงาน 3 ระดับ
• ไดรับการรบรองมาตรฐานจาก CE


 

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ยี่ห้อ ENVITEC รุ่น ALCOQUANT6020

ชื่อ: RS05007
ยี่ห้อ: ENVITEC
รุ่น: ALCOQUANT6020

เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ รุ่น แอลโคควอนท์ 6020 ออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัยของพนักงานและทรัพย์สินบริษัท เหมาะสำหรับการใช้งานกับธุรกิจต่าง อาทิ
บริษัทขนส่งทางเรือ ทางอากาศ และทางบก

 • บริษัทก่อสร้าง
 • บริษัทขุดเจาะเหมืองแร่และบ่อน้ำมัน
 • อุตสาหกรรมการผลิต
 • โรงพยาบาล
 • ตำรวจ

 
คุณสมบัติที่เหนือกว่า

 • ดีไซน์ทันสมัย กะทัดรัด ผลิตจากวัสดุที่คงทน ใช้งานง่าย
 • ระบบ 2 in 1 แบบตรวจวัดเบื้องต้นและตรวจวัดแบบละเอียด
 • เซ็นเซอร์แบบไฟฟ้าเคมี
 • ไม่จำกัดจำนวนการวัด
 • พร้อมใช้งานภายใน 6 วินาที
 • สามารถดูข้อมูลย้อนหลังบนตัวเครื่องได้ถึง9,999 ค่า
 • สามารถเชื่อมต่อกับปริ้นเตอร์แบบพกพาได้
 • มีใบรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ จากลมหายใจ รุ่น ALCOQUANT 6020 แบบ 2 in 1 สามารถทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้ทั้งแบบ เบื้องต้น (แสดงผล ALCOHOL/ NO ALCOTEC)ได้ โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้น ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และง่ายต่อการพกพา สะดวก และรวดเร็วในการตรวจวัด ทั้งในและนอกสถานที่ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังภายในตัวเครื่องได้ถึง 9 ,999 ค่า และสามารถเชื่อมต่อกับปริ้นเตอร์แบบ Dot Matrix ที่พิมพ์ผลได้ทันที ALCOQUANT 6020 ยังได้รับใบรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสามารถนำผลตรวจวัดไปดำเนินคดีทางกฎหมายได้ เป็นที่นิยมใช้ในธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น บริษัท / อุตสาหกรรมการผลิต / โลจิสติกส์ / โรงพยาบาล / ตำรวจ เป็นต้น. 


 

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ชนิดเป่า รุ่น AHM-KF100AT

ชื่อ: RS05004
รุ่น: AHM-KF100AT

คู่มือการใช้งานภาษาไทย : AHM-KF-100AT

1 กดปุ่มตรงกลางจนขึ้นคำว่า “WARM”
2 เครื่องจะนับถอยหลัง 10วินาที 10 จนถึง 0
3 เครื่องจะขึ้นคำว่า “BLOW”
4 ทดสอบเป่า ลมหายใจ ใส่ที่ช่องsensor 10วินาที เครื่องจะนับถอยหลังและ แสดงค่า แอลกอฮอล์ในลมหายใจเป็นตัวเลข
 
โดยเครื่องจะ อ่านค่าแอลกอฮอล์เมื่อเป่าลมหายใจผ่านsensor ต่อเนื่องนาน    10วินาที  (อาจเป่า 2-3 ครั้ง  หรือเป่าลมหายใจครั้งเดียว ให้ยาว 10 วินาทีก็ได้)
FEATURES  

Sensor : Semiconductor alcohol sensor
Breath alcohol tester with LCD display 3 test levels
Audible alert
Quick response and resume

Specifications:

Test Level >> Safety: under 0.02% BAC, 
                     Caution : 0.02 - 0.05% BAC, 
                     Danger : above 0.05% BAC
Warm up time : within 10 seconds
Response time : within 5 seconds
Operating temp : 5 - 40 C
Detecting range : 0.00% - 0.19% BAC
Auto power off
Low voltage indicator
Power input : 2 x AAA alkaline batteries
Unit dimensions: 105 x 40 x 20 mm

เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ ในเลือด ชนิดเป่า แบบพกพา กระทัดรัด สำหรับผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ต้องการตรวจสอบความปลอดภัยด้วยตนเอง เครื่องจะแสดงสถานะ 3 ขั้น พร้อมเสียงเตือน

ปลอดภัย : น้อยกว่า 0.02% BAC
ระวังตัว : 0.02% - 0.05% BAC
อันตราย : มากกว่า 0.05% ฺBAC

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: 9-9/4, 24-24/3 แยก 1-3-2, 1-3-4 ซอยเอกชัย 76 ถนนเอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150, ประเทศไทย
โทรศัพท์:   02 451 1824-7, 02 453 1186, 02 451 2396, 02 451 2811
แฟกซ์:   02 451 1354
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
สามารถระบายอากาศได้มากถึง 780 - 2,880 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ระบายความร้อนได้ดี อายุการใช้งานยาวนาน
ประเทศ:
หัวสปริง 1.6 ทนแรงกระแทก 200 จูล กันน้ำมัน สารเคมี ความร้อน 170 องศา กันลื่น ไฟฟ้าสถิต เสริมพิเศษ เย็บรอบรองเท้า
ประเทศ:
จำหน่ายไฟฉุกเฉินชนิดไฟเหลี่ยม ไฟฉุกเฉินชนิดไฟกลม ไฟฉุกเฉินพร้อมหลอด ไฟฉุกเฉินชนิดอัตโนมัติ LED ฯลฯ
ประเทศ:
ลดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม ผลิตจากธรรมชาติ มีความยืดหยุ่นสูง
ประเทศ:
แบบเต็มตัว พร้อมสายกันตกแบบคาดเอว โพลีเอสเตอร์ วัสดุเดียวกับสายขนส่ง ขนาด 45 มม. รองรับน้ำหนักได้ 1000 kg.
ประเทศ:
เป็นเชือกสั้น พร้อมตัวดูดซับแรง ยาว 40 ซม. มีน้ำหนัก 100 กรัม ใช้คู่กับ Harness, ASAP fall arrester และคาราไบเนอร์ (CARABINER) แบบประตูล็อคอัตโนมัติ
ประเทศ:
เราคือศูนย์รวมผู้ประกอบการไทย ที่ใหญ่และดีที่สุด