QuinL.com - ศูนย์รวมผู้ประกอบการไทยที่เชื่อถือได้มากที่สุด
  • Image

สำนักงานกฎหมาย

สำนักงานกฎหมายสกุลฉางยุติธรรม
แฟกซ์:   02-4059266
มือถือ:   081-1380174
สำนักงานกฎหมาย กฎหมาย คืออะไร พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 กำหนดคำนิยามความหมายของคำว่า กฎหมาย ไว้ว่า กฎหมาย กฎ. น. กฎ ที่สถาบัน หรือ ผู้มีอํานาจสูงสุดในรัฐ ตราขึ้น หรือ ที่เกิดขึ้นจาก จารีต

สำนักงานกฎหมาย

สำนักงานกฎหมาย กฎหมาย คืออะไร พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 กำหนดคำนิยามความหมายของคำว่า กฎหมาย ไว้ว่า กฎหมาย กฎ. น. กฎ ที่สถาบัน หรือ ผู้มีอํานาจสูงสุดในรัฐ ตราขึ้น หรือ ที่เกิดขึ้นจาก จารีตประเพณี อันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อ ใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อ ใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือ เพื่อกําหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือ ระหว่างบุคคลกับรัฐ กฎหมายคืออะไรเป็นปัญหาที่ได้รับการถกเถียงกันมาตั้งแต่โบราณจวบจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เป็นที่ยุติ ทั้งนี้เพราะการให้ความหมายของคำว่า "กฎหมายแตกต่างไปตามแต่ว่าผู้ให้ความหมายนั้นมีแนวความคิดทางกฎหมายอย่างไร แต่ไม่ว่าสำนักความคิดใดหรือนักกฎหมายใดจะให้ความหมายของกฎหมายเป็นอย่างไรก็ตาม ก็เป็นที่ยอมรับตรงกันว่า กฎหมายสามารถจำแนกลักษณะได้ 4 ประการ" 1. กฎหมายต้องมีลักษณะเป็นเกณฑ์ 2. กฎหมายต้องกำหนดความประพฤติของบุคคล 3. กฎหมายต้องมีสภาพบังคับ 4. กฎหมายต้องมีกระบวนการบังคับที่เป็นกิจลักษณะ
สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: 85/312 ซ.ประชาอุทิศ 79 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
แฟกซ์:   02-4059266
มือถือ:   081-1380174
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
คดีที่เกี่ยวกับครอบครัว เช่นคดีมรดก ร้องขอผู้จัดการมรดก ฟ้องหย่า สิทธิการเลี้ยงดู รับร้องบุตร การตรวจสอบทรัพย์
ประเทศ:
รับว่าความคดีที่เกี่ยวกับครอบครัว เช่น คดีมรดก ร้องขอผู้จัดการมรดก ฟ้องหย่า สิทธิการเลี้ยงดู ทนายความประจำครอบครัว "บริการทางกฏหมายพินัยกรรมและมรดก" การวางแผนหรือการจัดการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จะไม่เ
ประเทศ:
คดีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ การครอบครองปรปักษ์หรือสิทธิครอบครอง การซื้อขาย รอนสิทธิ ชำรุดบกพร่อง
ประเทศ:
บริการท่านในงานต่างๆ ทุกด้าน บริการด้วยความรวดเร็ว โดยทีมงานที่มีคุณภาพ และหวังว่าจะมีโอกาสได้รับใช้ท่านในอนาคตอันใกล้นี้
ประเทศ:
บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท พร้อมกับขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการจดทะเบียนบริษัทใหม่ (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด) ในการจดทะเบียนเปิืดบริษัทใหม่นั้น จะมี 3 งานหลัก ๆ
ประเทศ:
บริการงานด้าน การเขียนและร่างสัญญาทางธุรกิจต่างๆ และบริการงานด้านกฏหมายพร้อมให้คำปรึกษาและรับว่าความทั้งคดีแพ่ง/อาญาทุกประเภท
ประเทศ:
เราคือศูนย์รวมผู้ประกอบการไทย ที่ใหญ่และดีที่สุด