ยินดีต้อนรับสู่ QuinL.com - B2B ออนไลน์ไดเร็คทอรี่ ที่ดีที่สุดในประเทศไทย สมัครสมาชิกฟรี | เข้าสู่ระบบ | สิทธิประโยชน์
  • รายละเอียด

สายไฟฟ้าแรงสูง

สายไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Cable) ซึ่งส่วนใหญ่หน่วยงานควบคุมไฟฟ้าจะเป็นผู้ใช้ เช่น กฟผ., กฟภ.,กฟน สายไฟฟ้ายังแยกย่อยออกไปเป็นแต่ละแบบดังนี้

สายไฟฟ้าแบบเปลือย ส่วนมากสายไฟฟ้าประเภทนี้จะใช้ภายนอกอาคาร
- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย (AAC Cable)
- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมผสม (AAAC Cable)
- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR Cable)
- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย (AAC Cable)
- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมผสม (AAAC Cable)
- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR Cable)

สายไฟฟ้าแบบหุ้ม สายไฟฟ้าประเภทนี้มีใช้ทั้งภายนอกและภายในอาคารทั่วๆ ไป           
- สายไฟฟ้า Partial Insulated Cable (PIC Cable)
- สายไฟฟ้า Space Aerial Cable (SAC Cable)
- สายไฟฟ้า Preassembly Aerial Cable
- สายไฟฟ้า Cross-linked Polyethylene (XLPE Cable)

 

สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 2.5 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 4 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 6 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 10 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 16 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 25 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 35 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 50 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 70 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 95 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 120 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 150 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 185 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 240 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 300 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 400 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 500 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 630 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 800 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 2.5 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 4 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 6 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 10 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 16 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 25 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 35 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 50 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 70 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 95 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 120 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 150 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 185 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 240 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 300 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 400 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 500 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 630 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 800 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 4 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 6 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 10 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 16 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 25 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 35 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 50 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 70 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 95 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 120 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 150 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 185 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 240 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 300 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 400 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 500 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 630 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 800 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 4 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 6 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 10 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 16 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 25 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 35 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 50 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 70 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 95 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 120 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 150 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 185 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 240 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 300 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 400 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 500 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 630 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 800 มม

 


» ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 2013-10-18 14:38:22
» หมวดหมู่ : วัสดุ/อุปกรณ์/อะไหล่

ส่งถึง : บริษัท สหภัณฑ์ ซัพพลาย จำกัด
ส้นค้า : สายไฟฟ้าแรงสูง
ส่งข้อความสำเร็จ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา