QuinL.com - B2B ออนไลน์ไดเร็คทอรี่ ที่ดีที่สุดในประเทศไทย
 • รายละเอียด

สายไฟฟ้าแรงสูง

สายไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Cable) ซึ่งส่วนใหญ่หน่วยงานควบคุมไฟฟ้าจะเป็นผู้ใช้ เช่น กฟผ., กฟภ.,กฟน สายไฟฟ้ายังแยกย่อยออกไปเป็นแต่ละแบบดังนี้

สายไฟฟ้าแบบเปลือย ส่วนมากสายไฟฟ้าประเภทนี้จะใช้ภายนอกอาคาร
- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย (AAC Cable)
- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมผสม (AAAC Cable)
- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR Cable)
- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย (AAC Cable)
- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมผสม (AAAC Cable)
- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR Cable)

สายไฟฟ้าแบบหุ้ม สายไฟฟ้าประเภทนี้มีใช้ทั้งภายนอกและภายในอาคารทั่วๆ ไป           
- สายไฟฟ้า Partial Insulated Cable (PIC Cable)
- สายไฟฟ้า Space Aerial Cable (SAC Cable)
- สายไฟฟ้า Preassembly Aerial Cable
- สายไฟฟ้า Cross-linked Polyethylene (XLPE Cable)

 

สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 2.5 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 4 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 6 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 10 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 16 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 25 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 35 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 50 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 70 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 95 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 120 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 150 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 185 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 240 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 300 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 400 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 500 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 630 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 800 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 2.5 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 4 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 6 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 10 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 16 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 25 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 35 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 50 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 70 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 95 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 120 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 150 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 185 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 240 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 300 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 400 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 500 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 630 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 800 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 4 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 6 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 10 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 16 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 25 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 35 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 50 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 70 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 95 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 120 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 150 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 185 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 240 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 300 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 400 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 500 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 630 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 800 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 4 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 6 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 10 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 16 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 25 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 35 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 50 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 70 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 95 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 120 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 150 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 185 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 240 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 300 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 400 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 500 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 630 มม
สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 800 มม

 


» ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 2013-10-18 14:38:22
» หมวดหมู่ : วัสดุ/อุปกรณ์/อะไหล่

ส่งถึง : บริษัท สหภัณฑ์ ซัพพลาย จำกัด
ส้นค้า : สายไฟฟ้าแรงสูง
ส่งข้อความสำเร็จ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา
 • สายไฟฟ้า มอก. สายไฟฟ้า มอก.
  สายไฟฟ้า (Electric Wire and cable) เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ขาดไม่ได้ เป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งในการเดินสายไฟฟ้าตามแหล่งต่างๆ
  ส่งข้อความ
 • สายไฟฟ้ามาตรฐาน สายไฟฟ้ามาตรฐาน
  สายไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนห่อหุ้มภายนอก ใช้เป็นสายไฟฟ้าแรงสูงที่เชื่อมโยงระหว่างเขื่อนกับสถานีจ่ายไฟหรือเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดต่างๆ
  ส่งข้อความ
 • หลอดแอลอีดี แบบ Candle Light หลอดแอลอีดี แบบ Candle Light
  หลอดแอลอีดี แบบ Candle Light สามารถใช้แทนหลอดไส้แบเก่าได้เป็นอย่างดี เหมาะกับสถานที่ ที่ต้องการความสว่างไม่มากนักหรือต้องการเน้นความสวยของโคมไฟ
  ส่งข้อความ
 • สายไฟ สายไฟ
  Cord หมายถึง สายไฟฟ้าที่มีขนาดเล็ก มีฉนวนแบบอ่อนตัวที่สามารถบิดงอได้ง่ายที่ใช้ตามบ้านอาคารทั่วไป
  ส่งข้อความ
 • ขายสายไฟฟ้า ขายสายไฟฟ้า
  จำหน่ายตู้เมน MDB ทุกรุ่น ทุกขนาด ท่อเหล็ก EMT IMC PVC รางไฟทุกขนาด ท่อประปา อุปกรณ์ประปา ครบวงจร สายโทรศัพท์
  ส่งข้อความ