QuinL.com - ศูนย์รวมผู้ประกอบการไทยที่เชื่อถือได้มากที่สุด
  • Image

สวิตซ์คีย์การ์ด

บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
โทรศัพท์:   02-7350581-8
แฟกซ์:   02-3775937
เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับเปิด-ปิด ระบบไฟฟ้าภายในห้องพัก เป็นเครื่องควบคุมระบบไฟโดยการเสียบคีย์การ์ดเข้าไป ระบบไฟจึงจะทำงาน

สวิตซ์คีย์การ์ด

ระบบควบคุมสวิตซ์ไฟคุณภาพสูง โดยใช้งานร่วมกันคีย์การ์ดใช้กันมากในโรงแรม เพื่อความสะดวกสบายและลดการเสี่ยงอันตรายต่อกระแสไฟฟ้าที่อาจสัมผัสตัวบุคคลได้ เนื่องจากไม่ได้ใช้สวิตซ์เปิด-ปิดไฟโดยตรง
สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: 6/28 ซ.นวลจันทร์ 31 ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230, ประเทศไทย
เว็บไซต์: www.hoteldoorlock.net
โทรศัพท์:   02-7350581-8
แฟกซ์:   02-3775937
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
อุปกรณชิ้นนี้ไดถูกออกแบบใหมีรูปทรงที่สวยงามทันสมัยรวมไปถึงเทคโนโลยีที่มาพรอมกับตัวเครื่องซึ่งนําไปสูความหรูหราและสะดวกสบาย เหนือผูอื่นอีกหนึ่งระ
ประเทศ:
เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดในการใช และหมดปญหา ที่ตองเปดปด ฝาครอบ เมื่อทําการกดรหัส เพียงใชปลายนิ้ว แตะอยางออนโยน ที่หนาจอ
ประเทศ:
อุปกรณสามารถทําการติดตั้ง ไดทั้งที่ออฟฟศ หรือบานพักอาศัย เพราะมี รูปแบบที่สวยงาม และทันสมัย
ประเทศ:
ระบบล็อคประตูโรงแรม รุ่น 9909RF-1SA ตัวระบบกลอนประตูมีความยาวมากขึ้น และด้ามจับก็มีความยาวมากขึ้นเช่นกัน ใช้งานสะดวก
ประเทศ:
เทคโนโลยี และรูปแบบที่ล้ําสมัย ระบบสัมผัสเพียงแคปลายนิ้ว เพื่อความสะดวกสูงสุดในการใช และหมดปญหาที่ตอง เปด/ปด ฝาครอบ เพื่อ ทําการกดรหัส เพียงใช
ประเทศ:
ระบบล็อคประตูโรงแรม รุ่น 8209RF-1SC ด้ามจับสีเงินขนาดพอดีมือ หน้าจอสแกนบัตรอยู่บนด้ามจับ
ประเทศ:
เราคือศูนย์รวมผู้ประกอบการไทย ที่ใหญ่และดีที่สุด