• Image

สถานฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย

สถานฝึกอบรม สุพิชัย ซีเคียวริตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
โทรศัพท์:   02-738-1197, 083-228-2611 (สำนักงาน)
แฟกซ์:   02-738-1197
มือถือ:   089-410-2255 (คุณดวงดาว), 097-090-9801 (คุณสมศักดิ์), 097-264-3040 (คุณภาคภูมิ), 089-409-3344 (คุณยุทธดนัย)
บริการฝึกอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

สถานฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย

สถานฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย

 

สถานฝึกอบรม สุพิชัย ซีเคียวริตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เป็นสถานฝึกอบรม การรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ได้รับการรับรองจากนายทะเบียนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทะเบียนเลขที่ กท ๙๖๑๐๐๑๑

เราให้บริการฝึกอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต รวมทั้งหลักสูตรด้านความปลอดภัยอื่น อาทิเช่น การดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาลจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ ที่ได้รับการอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

เราเป็นศูนย์ฝึกอบรมเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาบุคคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพตามหลักสูตรมาตรฐาน จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ให้แก่บุคคลากรในองค์ของท่านให้เป็นบุคลากรที่ดี มีศักยภาพ และมีคุณค่าแก่สังคม ประเทศชาติ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: 1139/1 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520, ประเทศไทย
โทรศัพท์:   02-738-1197, 083-228-2611 (สำนักงาน)
แฟกซ์:   02-738-1197
มือถือ:   089-410-2255 (คุณดวงดาว), 097-090-9801 (คุณสมศักดิ์), 097-264-3040 (คุณภาคภูมิ), 089-409-3344 (คุณยุทธดนัย)
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
ก่อให้เกิดความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง
ประเทศ:
หลักสูตรการฝึกอบรมเบื้องต้นของพนักงานรักษาความปลอดภัย สามารถปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมาย
ประเทศ:
เราฝึกอบรมเสริมสร้างระเบียบและวินัยในการปฏิบัติงานและรับคำสั่งเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ประเทศ:
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกจบการฝึกหลักสูตรแล้วสามารถไปทำการฝึกพนักงานรักษาความปลอดภัยได้
ประเทศ:
หลักสูตรการฝึกอบรมเบื้องต้นของพนักงานรักษาความปลอดภัย สามารถปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมาย
ประเทศ:
บริการฝึกอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
ประเทศ:
Thailand Trusted SMEs ศูนย์รวม SME ไทยที่คุณวางใจ