• Image

รับทำบัญชีฉะเชิงเทรา

บริษัท แอคเคาท์มาย จำกัด
โทรศัพท์:   02-701-6752, 02-701-6973
แฟกซ์:   02-701-6753
มือถือ:   089-498-4816, 086-985-1614
รับทำบัญชีฉะเชิงเทรา ทำบัญชีฉะเชิงเทรา รับวางระบบบัญชีฉะเชิงเทรา วางระบบบัญชีฉะเชิงเทรา รับตรวจสอบบัญชีฉะเชิงเทรา ตรวจสอบบัญชีฉะเชิงเทรา และจังหวัดใกล้เคียง

รับทำบัญชีฉะเชิงเทรา

งานด้านบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

♦ ให้คำปรึกษาวางระบบบัญชี

♦ จัดทำบัญชี สรุปผลการดำเนินงานขององค์กรทุกเดือน และ ปิดงบการเงิน

♦ เป็นตัวแทนจากกิจการในการเข้าพบและให้คำชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่างๆ **โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม**

♦ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี

♦ ให้บริการชำระบัญชี

♦ ตรวจสอบและรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร พร้อมจัดทำรายงานงบการเงินครบชุด

♦ บริการวางแผนและให้คำปรึกษาธุรกิจ จัดทำงบประมาณ และ การคำนวณหาต้นทุนและราคาขาย

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: 44 ถนนท้ายบ้าน ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 10270, ประเทศไทย
โทรศัพท์:   02-701-6752, 02-701-6973
แฟกซ์:   02-701-6753
มือถือ:   089-498-4816, 086-985-1614
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
บริการวางแผน จัดทำ และยื่นแบบ เกี่ยวกับองค์กร เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ประเทศ:
รับจัดทำรายงานงบการเงิน วิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน และรวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รับวางแผนภาษีอากร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข
ประเทศ:
ต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด, จ้างงานผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ผู้สูงอายุต้องเป็นลูกจ้างของบริษัทอยู่ก่อนแล้ว...
ประเทศ:
การที่จะประมาณการกลางปีให้ไม่โดนค่าปรับ มีวิธีง่าย ๆ ตาม คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.50/2537 คือ...
ประเทศ:
บริการงานด้านประกันสังคม บริการแจ้งแก้ไขและเปลี่ยนแปลงการเข้า-ออกของพนักงาน
ประเทศ:
บริการจัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน และสรุปผลการดำเนินงานขององค์กรทุกเดือน
ประเทศ:
Thailand Trusted SMEs ศูนย์รวม SME ไทยที่คุณวางใจ