• Image

รับติดตั้งอุปกรณ์การประชุม

บริษัท บีไอซีเอส 2000 จำกัด
โทรศัพท์:   094-351-4647, 081-918-2123, 097-182-9009, 081-770-2350
รับติดตั้งอุปกรณ์การประชุม, บริษัท BICS2000 จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์การประชุม ระบบการแปลภาษา ระบบภาพ ระบบเสียง สำหรับการประชุมต่างๆ

รับติดตั้งอุปกรณ์การประชุม

รับติดตั้งอุปกรณ์การประชุม

อุปกรณ์ที่จำเป็น ชิ้นแรก หากเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ก็คือ Projector สำหรับการฉายภาพ ขึ้นจอบนเวที อุปกรณ์ที่ควรจะมีประกอบเมื่อจัดประชุม ก็คือ เครื่องพิมพ์ อาจจะเป็นการพิมพ์ต้นฉบับเพื่อนำไปใช้ในการถ่ายเอกสาร บางครั้งอาจจะต้องมีการเตรียม Pointer หรืออุปกรณ์ในการชี้เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมการประชุม จะได้ใช้งาน ในการนำเสนอหรือการชี้

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: 24,26,28 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 89/2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด 10700, ประเทศไทย
เว็บไซต์: www.bics2000.co.th
โทรศัพท์:   094-351-4647, 081-918-2123, 097-182-9009, 081-770-2350
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
เป็นระบบแปลภาษาแบบเดินตามเหมาะสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการระบบแปลภาษาเพื่อใช้ฟังการบรรยายของผู้นำเที่ยว
ประเทศ:
ให้เช่าระบบเทเลพรอมพ์เตอร์ เทเลพรอมพ์เตอร์เป็นเครื่องมือการกล่าวสุนทรพจน์หรือปาฐกถาในเวที ประชุมที่เป็นทางการ
ประเทศ:
ให้เช่าระบบเสียง ระบบเสียง หมายถึง การนำอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆมาต่อเชื่อมกันให้ทำงานอย่างเป็นระบบ
ประเทศ:
ระบบเสียงการประชุมวิชาการ ระบบเสียง หมายถึง การนำอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆมาต่อเชื่อมกันให้ทำงานอย่างเป็นระบบ
ประเทศ:
ระบบภาพ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องเล่นโปรเจคเตอร์ และจอภาพ โดยเครื่องเล่น ทำหน้าที่รับสัญญาณภาพมาจากอุปกรณ์ต้นทาง
ประเทศ:
DIS ไมโครโฟนประชุม มีให้เลือกทั้งไมโครโฟนก้านยาว 50 เซนติเมตร และก้านสั้น 40 เซนติเมตร
ประเทศ:
Thailand Trusted SMEs ศูนย์รวม SME ไทยที่คุณวางใจ