• Image

รับตรวจสอบบัญชีมีนบุรี

บริษัท โททอล ออดิท เซอร์วิส จำกัด
โทรศัพท์:   02-998-4316
มือถือ:   090-289-4629
รับตรวจสอบบัญชีมีนบุรี เรารับตรวจสอบบัญชีในมีนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง เราจะจะตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

รับตรวจสอบบัญชีมีนบุรี

บริษัท โททอล ออดิท เซอร์วิส  จำกัด  รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่มีความเชี่ยวชาญ  และมีประสบการณ์สอบบัญชี  สามารถตรวจสอบได้ทุกประเภทธุรกิจทั้งด้าน บริการ เครื่องจักร และ โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ 

รับตรวจสอบบัญชีบางเขน รับตรวจสอบบัญชีในเขตมีนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่มีความเชี่ยวชาญ  และมีประสบการณ์สอบบัญชี


บริการของเรา 
       - รับตรวจสอบบัญชี และ งบการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จะตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี 
       - ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน  ประเมินความเหมาะสมของหลักฐานการบัญชี ที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
       - เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชีหรือการทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งบริษัทจะชี้แจงข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ 
       -การตรวจสอบมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ หากต้องเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น ผู้ตรวจสอบจะชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี 
       - ที่ปรึกษาบัญชี - ภาษีอากร  
       - ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษี และการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
       - วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
       - บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของ กรมสรรพากร

 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: 111/468 ซ.ร่วมมิตรพัฒนาแยก 7 แขวงท่าแร้ง บางเขน 10220, ประเทศไทย
เว็บไซต์: www.totalauditservices.com
โทรศัพท์:   02-998-4316
มือถือ:   090-289-4629
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
รับปรึกษาด้านบัญชี รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สอบบัญชี
ประเทศ:
รับตรวจสอบบัญชีพระยาสุเรนทร์ รับตรวจสอบบัญชี เรารับ ตรวจสอบบัญชีแถววัดพระยาสุเรนทร์และพื้นที่ใกล้เคียง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี
ประเทศ:
รับตรวจสอบบัญชีคลองสามวา รับตรวจสอบบัญชี เรารับ ตรวจสอบบัญชีย่านคลองสามวาและพื้นที่ใกล้เคียง มีประสบการณ์สอบบัญชี สามารถตรวจสอบได้ทุกประเภทธุรกิจ
ประเทศ:
รับตรวจสอบบัญชีสายไหม รับตรวจสอบบัญชีในเขตสายไหมและพื้นที่ใกล้เคียง เรารับตรวจสอบบัญชี และ งบการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จะตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
ประเทศ:
รับตรวจสอบบัญชีเสรีไทย รับตรวจสอบบัญชี เรารับตรวจสอบบัญชีแถวถถนนเสรีไทยและพื้นที่ใกล้เคียง มีประสบการณ์สอบบัญชี สามารถตรวจสอบได้ทุกประเภทธุรกิจ
ประเทศ:
รับตรวจสอบบัญชีวัชรพล-สุขาภิบาล 5 รับตรวจสอบบัญชีในพื้นที่วัชรพล-สุขาภิบาล 5 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ประเทศ:
Thailand Trusted SMEs ศูนย์รวม SME ไทยที่คุณวางใจ