• Image

รับตรวจสอบบัญชีคลองสามวา

บริษัท โททอล ออดิท เซอร์วิส จำกัด
โทรศัพท์:   02-998-4316
มือถือ:   090-289-4629
รับตรวจสอบบัญชีคลองสามวา รับตรวจสอบบัญชี เรารับ ตรวจสอบบัญชีย่านคลองสามวาและพื้นที่ใกล้เคียง มีประสบการณ์สอบบัญชี สามารถตรวจสอบได้ทุกประเภทธุรกิจ

รับตรวจสอบบัญชีคลองสามวา

บริษัท โททอล ออดิท เซอร์วิส  จำกัด  รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่มีความเชี่ยวชาญ  และมีประสบการณ์สอบบัญชี  สามารถตรวจสอบได้ทุกประเภทธุรกิจทั้งด้าน บริการ เครื่องจักร และ โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ 

บริษัท โททอล ออดิท เซอร์วิส  จำกัด  รับตรวจสอบบัญชี เรารับ ตรวจสอบบัญชีแถวคลองสามวา และพื้นที่ใกล้เคียง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่มีความเชี่ยวชาญ  และมีประสบการณ์สอบบัญชี


บริการของเรา 
       - รับตรวจสอบบัญชี และ งบการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จะตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี 
       - ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน  ประเมินความเหมาะสมของหลักฐานการบัญชี ที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
       - เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชีหรือการทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งบริษัทจะชี้แจงข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ 
       - การตรวจสอบมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ หากต้องเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น ผู้ตรวจสอบจะชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี 
       - ที่ปรึกษาบัญชี - ภาษีอากร  
       - ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษี และการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
       - วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
       - บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของ กรมสรรพากร

 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: 111/468 ซ.ร่วมมิตรพัฒนาแยก 7 แขวงท่าแร้ง บางเขน 10220, ประเทศไทย
เว็บไซต์: www.totalauditservices.com
โทรศัพท์:   02-998-4316
มือถือ:   090-289-4629
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
รับตรวจสอบบัญชีสายไหม รับตรวจสอบบัญชีในเขตสายไหมและพื้นที่ใกล้เคียง เรารับตรวจสอบบัญชี และ งบการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จะตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
ประเทศ:
รับปรึกษาด้านภาษีอากร ผู้สอบบัญชีภาษีอากร สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีได้เฉพาะห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบ
ประเทศ:
รับทำยื่นแบบภาษี รับทำยื่นแบบภาษีเพิ่มเติม จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1) จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3) จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ
ประเทศ:
รับปรึกษาด้านบัญชี รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สอบบัญชี
ประเทศ:
รับตรวจสอบบัญชีบางเขน รับตรวจสอบบัญชีในเขตบางเขนและพื้นที่ใกล้เคียง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สอบบัญชี
ประเทศ:
รับตรวจสอบบัญชีมีนบุรี เรารับตรวจสอบบัญชีในมีนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง เราจะจะตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
ประเทศ:
Thailand Trusted SMEs ศูนย์รวม SME ไทยที่คุณวางใจ