QuinL.com - ศูนย์รวมผู้ประกอบการไทยที่เชื่อถือได้มากที่สุด
  • Image

รับขอวีซ่า

สำนักงานกฎหมายหงษ์ทอง
มือถือ:   089 128 4527
รับขอวีซ่า ต่อวีซ่า ขอใบอนุญาตทำงาน ต่อใบอนุญาตทำงาน ขอใบอนุญาตนำเที่ยว จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

รับขอวีซ่า

ข้อมูลทั่วไป ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว ผู้สมัครทุกท่านรวมถึงผู้สมัครที่เป็นเด็กจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าไม่ว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม และท่านจะไม่สามารถโอนเปลี่ยนให้ผู้สมัครท่านอื่นหรือขอค่าธรรมเนียมคืนได้ในทุกกรณี ประเภทของวีซ่าที่ท่านเลือกสมัครจะเป็นตัวกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ท่านจะต้องชำระ นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการออกวีซ่า (reciprocity fee) อีกด้วย ขึ้นอยู่กับสัญชาติของผู้สมัครและประเภทวีซ่าที่ท่านได้ยื่นคำร้องขอ หน้าเว็บนี้จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวแต่ละประเภท ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ปรากฎอยู่ในหน้านี้จะเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่าชั่วคราวเท่านั้น

สำนักงานกฎหมายหงษ์ทอง รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทจำกัด จดทะเบียนพาณิชย์ จัดตั้งบริษัทจำกัด จัดตั้งห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จัดตั้งบริษัทมหาชน เลิกบริษัท ขอวีซ่า ต่อวีซ่า ขอใบอนุญาตทำงาน ต่อใบอนุญาตทำงาน ขอใบอนุญาตนำเที่ยว จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนเลิกบริษัท เพิ่มทุน ลดทุน เปลี่ยนแปลงกรรมการ ขอใบอนุญาตโรงงาน ต่อใบอนุญาตโรงงาน จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง จดทะเบียนนิติกรรม รับติดตามหนี้ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร…

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: 81/18หมู่ที่4 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 11110, ประเทศไทย
มือถือ:   089 128 4527
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ยื่นคำขอในเวลาที่กฏหมายกำหนด โดยไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐาน
ประเทศ:
รับจัดตั้งบริษัทมหาชน รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทจำกัด จัดตั้งบริษัทจำกัด จัดตั้งห้างหุ้นส่วน
ประเทศ:
รับต่อวีซ่า ขอใบอนุญาตทำงาน ต่อใบอนุญาตทำงาน ขอใบอนุญาตนำเที่ยว จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ประเทศ:
การขอใบอนุญาตนำเที่ยวต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ประเทศ:
สำนักงานกฎหมายหงษ์ทอง รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด เรายินดีที่จะให้บริการทุกท่าน ทำงานโดยทีมงานทนายความผู้มีความชำนาญ
ประเทศ:
รับขอใบอนุญาตทำงาน ต่อใบอนุญาตทำงาน ขอใบอนุญาตนำเที่ยว จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
ประเทศ:
เราคือศูนย์รวมผู้ประกอบการไทย ที่ใหญ่และดีที่สุด