• Image

ระบบภาพ

บริษัท บีไอซีเอส 2000 จำกัด
โทรศัพท์:   094-351-4647, 081-918-2123, 097-182-9009, 081-770-2350
ระบบภาพ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องเล่นโปรเจคเตอร์ และจอภาพ โดยเครื่องเล่น ทำหน้าที่รับสัญญาณภาพมาจากอุปกรณ์ต้นทาง

ระบบภาพ

ระบบภาพ


ระบบภาพ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องเล่นโปรเจคเตอร์ และจอภาพ โดยเครื่องเล่น ทำหน้าที่รับสัญญาณภาพมาจากอุปกรณ์ต้นทาง เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค โทรทศัน์ เป็นต้น เพื่อฉายลงบนจอภาพ

 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: 24,26,28 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 89/2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด 10700, ประเทศไทย
เว็บไซต์: www.bics2000.co.th
โทรศัพท์:   094-351-4647, 081-918-2123, 097-182-9009, 081-770-2350
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
นอกจากอุปกรณ์การประชุมแล้ว BICS ให้บริการด้านการจัดเวที ฉากและระบบแสง ประกอบด้วยทีมออกแบบมืออาชีพและฝ่ายผลิตเพื่อการประชุม
ประเทศ:
การลงคะแนนที่สามารถแสดงผลโหวตโดยเลือกรูปแบบใน การแสดงผลโหวตได้
ประเทศ:
ระบบเสียงการประชุมสัมมนา หมายถึง การนำอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆมาต่อเชื่อมกันให้ทำงานอย่างเป็นระบบ
ประเทศ:
ระบบเสียง หมายถึง การนำอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆมาต่อเชื่อมกันให้ทำงานอย่างเป็นระบบ
ประเทศ:
ระบบเสียง หมายถึง การนำอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆมาต่อเชื่อมกันให้ทำงานอย่างเป็นระบบ
ประเทศ:
เป็นระบบแปลภาษาแบบเดินตามเหมาะสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการระบบแปลภาษาเพื่อใช้ฟังการบรรยายของผู้นำเที่ยว
ประเทศ:
Thailand Trusted SMEs ศูนย์รวม SME ไทยที่คุณวางใจ