• Image

ทัวร์ตีกอล์ฟญี่ปุ่นราคาถูก

JAPAN NEW WAVE TRAVEL CO., LTD
โทรศัพท์:   02 235 4720
แฟกซ์:   02 235 4721
มือถือ:   089 692 5477
ตีกอล์ฟที่ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน : การบินไทย / แอร์เอเชียเอ็กซ์ / นกสกู๊ต กำหนดเดินทาง : มิถุนายน - กันยายน 2560

ทัวร์ตีกอล์ฟญี่ปุ่นราคาถูก

 

ตีกอล์ฟที่ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน

โดยสายการบิน : การบินไทย / แอร์เอเชียเอ็กซ์ / นกสกู๊ต

กำหนดเดินทาง : มิถุนายน - กันยายน 2560

วันที่ 1 : สุวรรณภูมิ / ดอนเมือง (กรุงเทพฯ) - นาริตะ (ชิบะ)

 

สายการบิน : การบินไทย

23.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบิน TG 640

08.10 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเป็นที่เรียบร้อย

สายการบิน: แอร์เอเชียเอ็กซ์

23.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองสู่สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบิน XJ 600

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเป็นที่เรียบร้อย

สายการบิน: นกสกู๊ต

00.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองสู่สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน นกสกู๊ต เที่ยวบิน TZ 292

08.50 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเป็นที่เรียบร้อย

 

วันที่ 2 : อิออนมอลล์นาริตะ - ชิซุยพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท

 

สาย :

พาท่านเลือกชมและซื้อสินค้าตามอัธยาศัยที่ อิออนมอลล์นาริตะ เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน จำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio Store, Capcom Games Arcade และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมายจำหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร ถัดไปจากห้างสรรพสินค้ายังมีโรงภาพยนตร์ Humax Cinema เปิดให้บริการ

นอกจากนี้ ภายใน อิออนมอลล์นาริตะ ยังมีร้านขายอุปกรณ์ในการเล่นกอล์ฟอีก 2 ร้านหลักๆด้วยกัน ได้แก่

1. ร้านขายอุปกรณ์กอล์ฟมือสอง Golf Partner (http://www.golfpartner.co.jp/html/eng)

2. ร้านขายอุปกรณ์กอล์ฟมือหนึ่ง Victoria Golf (http://www.victoria.co.jp/22467/blog)

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย :

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว พาท่านเลือกชมและซื้อสินค้าตามอัธยาศัยที่ ชิซุยพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท เป็นเอาท์เล็ทที่เพิ่งเปิดเมื่อปี 2013 อยู่ใกล้กับสนามบินนาริตะ เป็นบริษัทเดียวกับ Gotemba Premium Outlets ภายในมีร้านค้าที่เป็นแบรนด์ทั้งจากญี่ปุ่นและจากต่างประเทศ มีร้านค้าอยู่ประมาณ 180 ร้านค้า

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Boso Country Club Hotel (http://boso-cc.com/lodge/) หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 : ออกรอบที่สนามกอล์ฟ Ichinomiya Country Club หรือ Boso Country Club

 

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

ออกจากที่พัก เชิญท่านออกรอบตีกอล์ฟตามอัธยาศัย โดยให้ท่านเลือกสนามกอล์ฟที่ใดที่หนึ่งระหว่าง 2 สนามดังต่อไปนี้

1. สนามกอล์ฟ Ichinomiya Country Club (http://www.ichinomiya.co.jp/)

2. สนามกอล์ฟ Boso Country Club (http://boso-cc.com/)

อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย

ห้องอาหารของสนามกอล์ฟ (Ichinomiya Country Club Restaurant: http://www.ichinomiya.co.jp/restaurant.html) เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Boso Country Club Hotel (http://boso-cc.com/lodge/) หรือเทียบเท่า

โดยทาง สนามกอล์ฟ Boso Country Club มีบริการอาหารเย็นสำหรับลูกค้าที่มาพักที่โรงแรมของสนามกอล์ฟ โดยมื้ออาหารจะมีให้เลือกหลากหลายเมนูด้วยกัน เช่น สุกี้ยากี้ ชาบูชาบู หรือหม้อไฟแบบอื่นๆ โดยค่าอาหารจะอยู่ที่ท่านละ 2,000 ถึง 3,000 เยน (ลูกค้าชำระค่าอาหารเอง)

สำหรับท่านที่ประสงค์เดินทางออกนอกสนามกอล์ฟเพื่อสัมผัสชีวิตยามค่ำคืนที่ ย่าน Downtown Narita ท่านสามารถเรียกใช้บริการรถแท็กซี่สาธารณะ โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง โดยสารได้ครั้งละ 4 ท่าน ส่วนค่าบริการจะอยู่ที่เที่ยวละประมาณ 8,000 เยน หากท่านใช้บริการรถบัสนำเที่ยว ภายในเวลา 4 ชั่วโมง สำหรับรถบัสขนาดกลาง ค่าบริการจะอยู่ที่ 45,000 เยน สำหรับรถบัสขนาดใหญ่ ค่าบริการจะอยู่ที่ 65,000 เยน (ลูกค้าชำระค่ารถเอง)

 

วันที่ 4 : ออกรอบที่สนามกอล์ฟ Ichinomiya Country Club หรือ Boso Country Club

 

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

ออกจากที่พัก เชิญท่านออกรอบตีกอล์ฟตามอัธยาศัย โดยให้ท่านเลือกสนามกอล์ฟที่ใดที่หนึ่งระหว่าง สนามกอล์ฟ Ichinomiya Country Club หรือ สนามกอล์ฟ Boso Country Club

อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย

ห้องอาหารของสนามกอล์ฟ (Boso Country Club Restaurant: http://boso-cc.com/restaurant/)

เชิญท่านพักผ่อน ณ โรงแรม Narita Tobu Hotel Airport (https://www.tobuhotel.co.jp/narita/) หรือเทียบเท่า

สำหรับท่านที่ประสงค์เดินทางออกนอกสนามกอล์ฟเพื่อสัมผัสชีวิตยามค่ำคืนที่ ย่าน Downtown Narita ท่านสามารถเรียกใช้บริการรถแท็กซี่สาธารณะ โดยสารได้ครั้งละ 4 ท่าน ส่วนค่าบริการจะอยู่ที่เที่ยวละประมาณ 2,000 เยน หากท่านใช้บริการรถบัสนำเที่ยว ค่าบริการจะอยู่ที่ 30,000 เยน ขึ้นไป ภายในเวลา 4 ชั่วโมง (ลูกค้าชำระค่ารถเอง)

 

วันที่ 5 : นาริตะ (ชิบะ) - สุวรรณภูมิ / ดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

สายการบิน : การบินไทย

10.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบิน TG 641

15.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

สายการบิน : แอร์เอเชียเอ็กซ์

09.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบิน XJ 601

13.45 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

สายการบิน : นกสกู๊ต

10.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน นกสกู๊ต เที่ยวบิน TZ 291

13.50 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

*** อัตราค่าบริการต่อท่าน ***

กรุ๊ป 4-7 ท่าน: 51,000 เยน / กรุ๊ป 8-11 ท่าน: 48,500 เยน

กรุ๊ป 12-15 ท่าน: 47,000 เยน / กรุ๊ป 16-20 ท่าน: 46,000 เยน

 

1. อัตราค่าบริการนี้รวม:

1. โรงแรมที่พักระดับมาตรฐานหรือเทียบเท่าระดับเดียวกันตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน: Half Twin Room)

2. ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง (กรุ๊ป 4-7 ท่าน : รถตู้ / กรุ๊ป 8 ท่านขึ้นไป: รถบัสเล็ก)

3. ค่าออกรอบตีกอล์ฟตามที่ระบุไว้ในรายการ พร้อมรถกอล์ฟสำหรับให้บริการทีมละ 1 คัน ในแต่ละรอบ โดยจำนวนสมาชิกในทีมมีได้ไม่เกิน 4 ท่าน

 

2. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

1. ค่าทำหนังสือเดินทางที่ไทยและเอกสารต่างๆ (หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าหกเดือนนับจากวันเดินทาง)

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ในรายการทัวร์ รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ

3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของราคาค่าทัวร์ และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ของราคาค่าทัวร์ ในกรณีของการออกใบกำกับภาษี

5. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับทั้งคณะและของมัคคุเทศก์ ตามเส้นทางที่ระบุในโปรแกรมชั้นทัศนาจร

6. สำหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าห้องพักเพิ่มอีกคืนละ 9,500 เยน/ท่าน

7. หากวันที่เข้าพักที่โรงแรมเป็นวันเสาร์ จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าห้องพักเพิ่มอีกคืนละ 5,000 เยน/ท่าน

8. ค่าพนักงานแคดดี้ที่สนามกอล์ฟสำหรับให้บริการทีมละ 1 คน เสียค่าบริการท่านละ 4,000 เยน ในแต่ละรอบ โดยจำนวนสมาชิกในทีมมีได้ไม่เกิน 4 ท่าน

9. หากวันที่ออกรอบตีกอล์ฟเป็นวันเสาร์หรืออาทิตย์ จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าออกรอบเพิ่มอีกท่านละ 7,500 เยน

10. สำหรับท่านที่ต้องการออกรอบตีกอล์ฟเพิ่มอีก 1 วันนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ จะมีค่าใช้จ่ายในการออกรอบเพิ่มอีกท่านละ 14,200 เยน

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: นาครา อพาร์เม้นต์ เลขที่122 ห้อง103 ซอยอนุมานราชธน ถนนเดโช แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 10500, ประเทศไทย
โทรศัพท์:   02 235 4720
แฟกซ์:   02 235 4721
มือถือ:   089 692 5477
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
กรุ๊ป 4-7 ท่าน: 51,000 เยน / กรุ๊ป 8-11 ท่าน: 48,500 เยน กรุ๊ป 12-15 ท่าน: 47,000 เยน / กรุ๊ป 16-20 ท่าน: 46,000 เยน
ประเทศ:
กำหนดเดินทาง : มิถุนายน - กันยายน 2560
ประเทศ:
พาท่านเลือกชมและซื้อสินค้าตามอัธยาศัยที่ อิออนมอลล์นาริตะ เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ
ประเทศ:
ออกรอบตีกอล์ฟ พร้อมรถกอล์ฟสำหรับให้บริการทีมละ 1 คัน
ประเทศ:
เลือกชมและซื้อสินค้าตามอัธยาศัยที่ ชิซุยพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท เป็นเอาท์เล็ทที่เพิ่งเปิดเมื่อปี 2013 อยู่ใกล้กับสนามบินนาริตะ
ประเทศ:
อิออนมอลล์นาริตะ มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน จำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย
ประเทศ:
Thailand Trusted SMEs ศูนย์รวม SME ไทยที่คุณวางใจ