• Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

ชุดเครื่องเล่นสำหรับเด็ก รหัส FSE-768

หมวดหมู่: ของเล่นเด็ก
บริษัท โกทูฟิต จำกัด
มือถือ:   094 787 3983, 094 787 3993, 061-767-8118
ชุดเครื่องเล่นสำหรับเด็ก รหัส FSE-768 ชุดสัตว์โลกล้านปี ขนาดเมื่อประกอบแล้วไม่น้อยกว่า 1170 x 680 x 545 เซนติเมตร

ชุดเครื่องเล่นสำหรับเด็ก รหัส FSE-768

ชุดเครื่องเล่นสำหรับเด็ก รหัส FSE-768

รหัส FSE-768 ชุดสัตว์โลกล้านปี

ชุดเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก ประกอบด้วยชิ้นส่วนดังนี้

ลำดับ รูปภาพ ชื่อชิ้นส่วน ขนาดสเปค( mm ) รายการ จำนวน หน่วย
1 เสาเหล็ก Φ 114 มม . หนำ 2 มม . เสาผลิตจากท่อเหล็กกลมเคลือบ Galvanize ป้องกันสนิม ผ่านการอบสีระบบ POWDER COAT ING เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 16 ต้น
2 แผ่นพื้นสี่เหลี่ยมจตุรัส 110 x 110 x 8 ซม.  ผลิตจากแผ่นเหล็กเจาะรูตลอดทั้งแผ่นเพื่อระบายน้า คลือบGalvanize ป้องกันสนิม 4 แผ่น
3 แผ่นพื้นสี่เหลี่ยมคางหมู 110 x 110 x 8 ซม. ผลิตจากแผ่นเหล็กเจาะรูตลอดทั้งแผ่นเพื่อระบายน้า คลือบGalvanize ป้องกันสนิม 1 แผ่น
4 สะพานโค้ง 90 x 200 x 90 ซม.  ราวสะพานผลิตจากท่อเหล็กขนาด 1 นิ้วเคลือบ Galvanize ป้องกันสนิม ผ่านการอบสีระบบ POWDER COAT ING เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สะพานโค้งผลิตจากแผ่นเหล็กเจาะรูตลอดทั้งแผ่นเพื่อระบายน้า ผ่านการเครือบ Galvanize ป้องกันสนิม 1 ชุด
5 สะพำนสำยรุ้ง 70 x 180 x 150 ซม.  ราวสะพานผลิตจากท่อเหล็กขนาด 1 นิ้วเคลือบ Galvanize ป้องกันสนิม ผ่านการอบสีระบบ POWDER COAT ING ชิ้นส่วนสะพานผลิตจาก โพลีเอธีลีน เกรดA ชนิด FoodGrade ปลอดภัย 1 ชุด
6 บันไดปีนป่ำย 70 x 80 x 80 ซม. ผลิตจากท่อเหล็กขนาด 1 นิ้วเคลือบ Galvanize ป้องกันสนิม ผ่านการอบสีระบบ POWDER COAT ING ชิ้นส่วนสะพานผลิตจาก โพลีเอธีลีน เกรดA ชนิด FoodGrade ปลอดภัยสาหรับเด็ก 1 ชุด
7 หลังคาเจดีย์ห้ำชั้น 150 x 150 x 150 ซม. ผลิตจากพลาสติก โพลีเอธีลีน (LLDPE ) เกรด A FoodGrade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยสาหรับ 1 ชุด
8 หลังคาไดโนเสำร์ 140 x 200 x 80 ซม. ผลิตจากพลาสติก โพลีเอธีลีน (LLDPE ) เกรด A ชนิด FoodGrade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยสาหรับ 2 ชุด
9 จ้ำลิงแสนซน 30 x 160 x 80 ซม. ผลิตจากพลาสติก โพลีเอธีลีน (LLDPE ) เกรด A ชนิดFoodGrade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยสาหรับเด็ก 1 ชุด
10 ฐานอวกาศ Φ 75 x 100 x 100 ซม. ผลิตจากพลาสติก โพลีเอธีลีน (LLDPE ) เกรด A ชนิดFoodGrade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยสาหรับ 1 ชุด
11 ท่อลอดอวกาศ Φ76 x 80 ซม. ผลิตจากพลาสติก โพลีเอธีลีน (LLDPE ) เกรด A ชนิดFoodGrade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยสาหรับ 1 ชุด
12 โครงฐานอวกาศ 110 x 110x 80 ซม. ฐานอาวกาศ ผลิตจากท่อเหล็กขนาด 1 นิ้วเคลือบ Galvanize ป้องกันสนิม ผ่านการอบสีระบบ POWDER COAT ING ปลอดภัยสาหรับเด็ก 1 ชุด
13 ดอกทำนตะวัน 88 x 34x 6 ซม. ผลิตจากพลาสติก โพลีเอธีลีน (LLDPE ) เกรด A ชนิดFoodGrade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยสาหรับ 1 ชุด
14 กระดานลื่นสามรางพร้อมประตูซิกแซก 145 x 280 x 120 ซม.  ผลิตจากพลาสติก โพลีเอธีลีน (LLDPE ) เกรด A ชนิดFoodGrade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยสาหรับเด็ก 1 ชุด
15 สไลด์วนแสนสนุก Φ142x 200 ซม. ผลิตจากพลาสติก โพลีเอธีลีน (LLDPE ) เกรด A ชนิดFoodGrade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยสาหรับ 1 ชุด
16 กระดานลื่นรางคู่พร้อมประตูหมวก 120x 260 x 120 ซม. ผลิตจากพลาสติก โพลีเอธีลีน (LLDPE ) เกรด A ชนิดFoodGrade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยสาหรับ 1 ชุด
17 กระดานลื่นแบบคลื่นพร้อมประตู 56x 250 x 120 ซม. ผลิตจากพลาสติก โพลีเอธีลีน (LLDPE ) เกรด A ชนิดFoodGrade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยสาหรับ 1 ชุด
18 ผนังคามาราซอรัส 100x 90 x 8 ซม. ผลิตจากพลาสติก โพลีเอธีลีน (LLDPE ) เกรด A ชนิดFoodGrade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยสาหรับ 1 ชุด
19 ผนังลูกบอลหลำกสี 90 x 130 x 8 ซม. ผลิตจากพลาสติก โพลีเอธีลีน (LLDPE ) เกรด A ชนิดFoodGrade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยสาหรับ 1 ชุด
20 ผนังไทรเซอรำทอปส์ 100 x 90 x 8 ซม. ผลิตจากพลาสติก โพลีเอธีลีน (LLDPE ) เกรด A ชนิดFoodGrade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยสาหรับ 1 ชุด
21 ผนังช่องลมเฉียง 100 x 90 x 8 ซม. ผลิตจากพลาสติก โพลีเอธีลีน (LLDPE ) เกรด A ชนิดFoodGrade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยสาหรับ 1 ชุด
22 ผนังช่องลอดไดโนเสาร์ Φ76 x 100 x 8 ซม. ผลิตจากพลาสติก โพลีเอธีลีน (LLDPE ) เกรด A ชนิดFoodGrade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยสาหรับ 1 ชุด
23 ผนังช่องลอดไดโนเสาร์ 90 x 100 x 8 ซม. ผลิตจากพลาสติก โพลีเอธีลีน (LLDPE ) เกรด A ชนิดFoodGrade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยสาหรับ 1 ชุด
24 ผนังช่องลอดกลม 90 x 100 x 8 ซม. ผลิตจากพลาสติก โพลีเอธีลีน (LLDPE ) เกรด A ชนิดFoodGrade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยสาหรับ 1 ชุด
25 กระดำนปีนป่าย 70 x 110 x 120 ซม. ผลิตจากพลาสติก โพลีเอธีลีน (LLDPE ) เกรด A ชนิดFoodGrade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยสาหรับ 1 ชุด
26 ท่อสไลด์แบบงอ Φ76 x 90 ซม. ผลิตจากพลาสติก โพลีเอธีลีน (LLDPE ) เกรด A ชนิดFoodGrade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยสาหรับ 4 ชุด
27 ท่อสไลด์แบบโค้ง Φ76 x 80 ซม. ผลิตจากพลาสติก โพลีเอธีลีน (LLDPE ) เกรด A ชนิดFoodGrade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยสาหรับ 1 ชุด
28 ท่อสไลด์แบบตรง Φ76 x 80 ซม. ผลิตจากพลาสติก โพลีเอธีลีน (LLDPE ) เกรด A ชนิดFoodGrade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยสาหรับ 1 ชุด
29 ประตูทำงออกรูปหอยโข่ง Φ76 x 120 ซม. ผลิตจากพลาสติก โพลีเอธีลีน (LLDPE ) เกรด A ชนิดFoodGrade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยสาหรับ 1 ชุด
สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: 32/7 ม.ทาวพลัสเอ็กซ์ประชาชื่น ถ.สามัคคี ท่าทราย เมือง นนทบุรี 11000, ประเทศไทย
มือถือ:   094 787 3983, 094 787 3993, 061-767-8118
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
KDS-12 ล้อคู่-บัดดี้
ประเทศ:
PG-056 ลูกโลก (เล็ก)
ประเทศ:
OUB-22 อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่, เดินอากาศเดี่ยว, เดินสลับแขนขาแนวราบ
ประเทศ:
SM-13 ที่นอนวัสดุฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม ฝาปิดขาวัสดุพลาสติก PVC ยางกันกระแทกวัสดุยางสังเคราะห์
ประเทศ:
โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง คุณภาพดี ราคาถูก รับประกันคุณภาพ มั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย
ประเทศ:
KUD-38 หอคอยเดี่ยว + สกีอากาศคู่/คู่ + ชิงช้า 2 ที่นั่ง
ประเทศ:
Thailand Trusted SMEs ศูนย์รวม SME ไทยที่คุณวางใจ