• Image

จาระบี Lube Grease MYS-7 249137

บริษัท พีที พาร์ท แอนด์ แมชชีน จำกัด
โทรศัพท์:   02-005-8388
แฟกซ์:   02-005-8389
มือถือ:   084-527-1235
จาระบี Lube Grease MYS-7 249137 For Sumitomo Injection Machine to our most valued clients. Our offered Lube Grease MYS-7 249137

จาระบี Lube Grease MYS-7 249137

Lube Grease MYS-7 249137

For Sumitomo Injection Machine to our most valued clients. Our offered Lube Grease MYS-7 249137

For Sumitomo Injection Machine is widely appreciated by our clients which are situated all round the nation

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: 149/44 ม.7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี 10540, ประเทศไทย
เว็บไซต์: www.จาระบี.net
โทรศัพท์:   02-005-8388
แฟกซ์:   02-005-8389
มือถือ:   084-527-1235
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
จาระบี MT1-4 LUBE Grease - 400g
ประเทศ:
จาระบี Multemp SRH
ประเทศ:
Multemp HRL Wide temperature range EP grease containing organic molybdenum.
ประเทศ:
จาระบี Kyodo Yushi Multemp PS No.2 Kyodo Yushi Multemp PS No. 2 grease (300g tube). Grease consists mainly of special synthetic oil with Lithium base.
ประเทศ:
จาระบี LHL-X100-7 LUBE Grease - 700g LUBE Hybrid Lubricant Integrating the advantages of Oil and Grease
ประเทศ:
จาระบี AFA Grease AFA Grease เป็นน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงที่มีอายุการใช้งานยาวนานโดยใช้น้ำมันสังเคราะห์คุณภาพสูงเป็นน้ำมันพื้นฐาน
ประเทศ:
Thailand Trusted SMEs ศูนย์รวม SME ไทยที่คุณวางใจ