• Image

การยกเลิก Long Term Equity Fund

บริษัท แอคเคาท์มาย จำกัด
โทรศัพท์:   02-701-6752, 02-701-6973
แฟกซ์:   02-701-6753
มือถือ:   089-498-4816, 094-553-4317
LTF กองทุนรวมที่ผู้ซื้อสามารถนำรายการซื้อไปลดหย่อนภาษีได้ โดยใช้เพื่อลดหย่อนภาษี

การยกเลิก Long Term Equity Fund

การยกเลิก LTF (Long Term Equity Fund)

LTF (Long Term Equity Fund) หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เป็นกองทุนรวมที่ผู้ซื้อสามารถนำรายการซื้อไปลดหย่อนภาษีได้ โดยการใช้ LTF เพื่อลดหย่อนภาษีจะถูกประกาศผ่านกฎกระทรวงมาเรื่อยจนถึงฉบับล่าสุดที่กำหนดให้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ถึงปี 2562 หรืออีกนัยหนึ่งก็คือจะ ยกเลิก LTF ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไปนั่นเอง

ยกเลิก LTF จึงกลายเป็นอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงบ่อยมากในหลายแง่มุม ทั้งในแง่มุมด้านตรง หรือผู้ที่ใช้ LTF ไปลดหย่อนภาษีเอง หรือในแง่มุมด้านอ้อม หรือนักลงทุนในตลาดหุ้นที่เคยมีแรงซื้อจาก LTF มาช่วยเสริมสภาพคล่อง

คำถามที่สำคัญ คือ หากยกเลิก LTF แล้ว เราควรลดหย่อนภาษียังไงต่อดี?

• ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะยกเลิกสิทธิ์การลดหย่อนภาษีโดยการซื้อ LTF แต่สิทธิ์การลดหย่อนภาษีโดยการซื้อ RMF (Retirement Mutual Fund) หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยังคงอยู่ ดังนั้น สำหรับคนที่ต้องการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุจริงๆ วางแผนระยะยาวจริงๆ การซื้อ RMF จะตอบโจทย์มาก เพราะนอกจากจะไม่ถูกยกเลิกสิทธิ์แล้ว ยังมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายมากกว่าหุ้นเพียงอย่างเดียวอีกด้วย

• เนื่องจาก LTF มีระยะเวลาการถือครองสั้น อย่างข้อกำหนดล่าสุดคือ 7 ปีปฏิทิน ในขณะที่ RMF มีระยะเวลาการถือครองที่ยาวกว่า คือต้องถือจนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และลงทุนจนครบ 5 ปีเต็ม ดังนั้น การซื้อกองทุนรวมเพื่อลดหย่อนภาษีคงจะทำแบบใช้เงินหมุนคือขายก้อนเก่ามาซื้อก้อนใหม่เพื่อลดหย่อนภาษีสูงสุดแบบเดิมอีกคงไม่ได้

• คำแนะนำ คือ เราควรเปลี่ยนนิสัยจากการซื้อ LTF ที่มุ่งเน้นการลดหย่อนภาษีสูงสุด มาเป็นการซื้อ RMF ตามเงื่อนไขที่เราต้องการเกษียณแทน ปรกติเคยซื้อ LTF อยู่ 500,000 บาทเต็มที่ ก็อาจจะปรับลดลงมาตามสัดส่วนของการต้องการเกษียณจริง เช่น อาจจะลดเหลือการซื้อเพียงปีละ 100,000 บาท แต่วงเงินนี้คือวงเงินเย็นที่สามารถถือยาวได้จนเกษียณจริงๆ

• สิ่งสำคัญที่เราต้องพึงระลึกเสมอ คือ สิทธิ์ลดหย่อนภาษีคือผลพลอยได้จากการลงทุนเท่านั้น เป้าหมายหลักของ LTF คือการลงทุน เป้าหมายหลักของ RMF คือการวางแผนเกษียณ เป้าหมายหลักของ LTF และ RMF ไม่ใช่ลดหย่อนภาษีเป็นหลักและให้เรื่องอื่นเป็นรอง

• สิ่งที่ดูจะสมเหตุสมผลที่สุด คือ การมารื้อแผนการเงินของตนเองใหม่เสียหมด จัดการเขียนรายละเอียดทรัพย์สิน หนี้สิน ให้ถูกต้อง วางเป้าหมายอนาคตว่าเราจะมุ่งไปทางไหน ต้องการเครื่องมือในการลงทุนอะไรบ้างในการไปถึงจุดหมาย แล้วให้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเป็นเพียงเรื่องรองเท่านั้น

• หากมีเงินส่วนเหลือที่ต้องการไปลงทุนเพิ่มเติม แต่ไม่ใช่เงินเย็นในระยะที่จะถือไปจนถึงเกษียณได้ ก็สามารถแบ่งไปลงทุนในกองทุนรวมธรรมดาได้แทน โดยไม่ต้องมุ่งเน้นเพียงแต่จะซื้อ LTF เพียงอย่างเดียว LTF คือ การลงทุนที่เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนสภาพคล่องของตลาดหุ้น ดังนั้น วันหนึ่ง LTF ต้องถูกยกเลิกไปตามการเติบโตของตลาดหุ้นอยู่แล้ว เราในฐานะคนที่ลดหย่อนมาโดยภาษีโดย LTF มาโดยตลอดก็ควรจะมองว่าสิทธิประโยชน์ที่ผ่านมาเป็นกำไร วันหนึ่งจะไม่ได้ก็คือเท่าทุน ไม่ได้ขาดทุนหรือเสียสิทธิ์อะไรนัก หากมัวหมกมุ่นแต่การจะลดหย่อนภาษี โดยไม่คิดถึงเป้าหมายการซื้อทรัพย์สินการลงทุนที่แท้จริงแล้ว สุดท้าย เราอาจจะได้กำไรภาษี แต่ขาดทุนจากการลงทุนจนเละเทะก็เป็นได้

อ้างอิง: http://www.investerest.com

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: เลขที่ 44 ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270, ประเทศไทย
เว็บไซต์: https://www.accountmind.co.th
โทรศัพท์:   02-701-6752, 02-701-6973
แฟกซ์:   02-701-6753
มือถือ:   089-498-4816, 094-553-4317
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
บริการวางแผน จัดทำ และยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ทั้งกลางปี และ ปลายปี
ประเทศ:
RMF ปรับเกณฑ์ใหม่ ไม่มีขั้นต่ำ!! กองทุน SSF คือ กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว
ประเทศ:
ครม. ไฟเขียวยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2563 แก่บริษัทที่รับผู้พ้นโทษเข้าทำงาน
ประเทศ:
บริการจัดทำบัญชี สรุปผลการดำเนินงานขององค์กรทุกเดือนและปิดงบการเงิน
ประเทศ:
บริการงานด้านประกันสังคม บริการแจ้งแก้ไขและเปลี่ยนแปลงการเข้า-ออกของพนักงาน
ประเทศ:
บริการงานด้านประกันสังคม จัดทำและนำส่งแบบเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
ประเทศ:
Thailand Trusted SMEs ศูนย์รวม SME ไทยที่คุณวางใจ